புலி மகளிர் புதைத்த புயல்

இறுவெட்டு: புலி மகளிர் புதைத்த புயல்

பாடலாசிரியர்: “உணர்சிக் கவிஞர்” காசி ஆனந்தன்.

இசையமைப்பாளர்: ரி.எல்.மகாராஜன்.

பாடியவர்கள்: ரி.எல்.மகாராஜன், ஜெயஸ்ரீ, சைந்தவி.

வெளியீடு: கனடா தமிழ் மகளிர் அமைப்பு ரொறொன்ரோ, கனடா.


 9 Tracks
 • அறிமுக உரை
  1:57
  1 0

  “01 – அறிமுக உரை” from புலி மகளிர் புதைத்த புயல்.

 • தாயகம் உயிரிலும்...
  5:00
  2 1

  “02 – தாயகம் உயிரிலும்” from புலி மகளிர் புதைத்த புயல்.

 • மாலதி தமிழ்...
  4:05
  4 2

  “03 – மாலதி தமிழ்” from புலி மகளிர் புதைத்த புயல்.

 • ஈழத் தமிழ்க்கூடில்...
  6:32
  1 1

  “04 – ஈழத் தமிழ்க்கூடில்” from புலி மகளிர் புதைத்த புயல்.

 • ஈழம் வாழ...
  3:50
  1 1

  “05 – ஈழம் வாழ” from புலி மகளிர் புதைத்த புயல்.

 • ஈழப் போர்க்களத்தில்...
  5:41
  1 1

  “06 – ஈழப் போர்க்களத்தில்” from புலி மகளிர் புதைத்த புயல்.

 • புலிமகள் நெய்தல்...
  4:24
  1 1

  “07 – புலிமகள் நெய்தல்” from புலி மகளிர் புதைத்த புயல்.

 • விழி மூடினாள்...
  4:21
  1 1

  “08 – விழி மூடினாள்” from புலி மகளிர் புதைத்த புயல்.

 • வந்ததடி பெண்ணே...
  6:54
  1 3

  “09 – வந்ததடி பெண்ணே” from புலி மகளிர் புதைத்த புயல்.

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

புதிய காற்று