உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்

இசைப்பேழை: உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்

ஆக்கப் பதிவுக் குரல்கள்: பாவலர் அறிவுமதி, அருட்தந்தை ஜெகத்கஸ்பர்.

உருவாக்கம்: வெரித்தாஸ் தமிழ்பணி.

வெளியீடு: தமிழ்த்தாய் வெளியீட்டகம், தமிழீழம்.

வெரித்தாசு தமிழ்ப்பணிக்கு வந்த மடல்களின் ஒலிக்கசிவு.

 11 Tracks
 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  3:45
  6 3

  “01 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  4:17
  6 1

  “02 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  3:12
  4 1

  “03 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  3:24
  1 1

  “04 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  3:50
  2 1

  “05 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  2:59
  1 1

  “06 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  5:48
  2 1

  “07 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  2:55
  1 1

  “08 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  16:50
  1 1

  “09 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  20:18
  2 7

  “10 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  4:43
  1 1

  “11 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

அணையுமா ஆனந்தபுர நெருப்பு