எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக

இறுவெட்டு: எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.
பாடலாசிரியர்கள்: தமிழீழக் கவிஞர்கள்.
இசை: தமிழீழ இசைக்குழு.
பாடியவர்கள்: தமிழீழ பாடகர்கள்.
வெளியீடு: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.

 12 Tracks
 • வெண்ணிலவே வா...
  6:05
  17 8

  “01. வெண்ணிலவே வா…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • மாவீரர் தியாகிகளே...
  5:35
  9 10

  “02. மாவீரர் தியாகிகளே…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • ஓ மரணித்த வீரனே...
  5:31
  2 8

  “03. ஓ மரணித்த வீரனே…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • சயனைட்டை...
  4:44
  3 6

  “04. சயனைட்டை…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • கல்லறையில் விளக்கு...
  7:25
  7 8

  “05. கல்லறையில் விளக்கு…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • மானம் ஒன்றே...
  5:34
  4 6

  “06. மானம் ஒன்றே…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • அன்னையே பூபதி...
  5:33
  4 7

  “07. அன்னையே பூபதி…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • களம் காண...
  6:53
  6 9

  “08. களம் காண…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • காவிய கானங்கள்...
  7:40
  3 10

  “09. காவிய கானங்கள்…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • ஈழத்திற்காகவே...
  6:00
  4 8

  “10. ஈழத்திற்காகவே…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • வீரத்தின் விளை...
  3:56
  6 7

  “11. வீரத்தின் விளை…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • எதிரிகளின் பாசறையை...
  4:01
  5 8

  “12. எதிரிகளின் பாசறையை…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

அணையுமா ஆனந்தபுர நெருப்பு