எழு எழு தமிழா

இறுவெட்டு: எழு எழு தமிழா

பாடலாசிரியர்: வன்னி மைந்தன் (லண்டன்)

இசையமைப்பாளர்: இளங்கோ செல்லப்பா.

பாடியவர்கள்: தேனிசை செல்லப்பா, சாந்தி நாகராஜன்.

வெளியீடு: வெளியீட்டுப் பிரிவு, அனைத்துலக தொடர்பகம்.

 9 Tracks
 • தமிழீழ தனியரசு...
  5:13
  2 3

  “01 – தமிழீழ தனியரசு” from எழு எழு தமிழா.

 • ஈழ மண்ணின் குரல்...
  5:22
  1 3

  “02 – ஈழ மண்ணின் குரல்” from எழு எழு தமிழா.

 • தமிழீழ வான்படையும்...
  5:40
  2 3

  “03 – தமிழீழ வான்படையும்” from எழு எழு தமிழா.

 • விழியோடு உறவாடி...
  7:07
  2 3

  “04 – விழியோடு உறவாடி” from எழு எழு தமிழா.

 • ஈழத்தமிழா ஈழத்தமிழா...
  4:16
  2 3

  “05 – ஈழத்தமிழா ஈழத்தமிழா” from எழு எழு தமிழா.

 • தாய்நாடு காக்க...
  7:06
  3 3

  “06 – தாய்நாடு காக்க” from எழு எழு தமிழா.

 • அலை அலையாய் எழுகவே...
  5:43
  1 2

  “07 – அலை அலையாய் எழுகவே” from எழு எழு தமிழா.

 • தமிழா உனக்கென்ன...
  6:09
  1 2

  “08 – தமிழா உனக்கென்ன” from எழு எழு தமிழா.

 • எழு எழு தமிழா...
  6:32
  3 4

  “09 – எழு எழு தமிழா” from எழு எழு தமிழா.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

அணையுமா ஆனந்தபுர நெருப்பு