ஒன்றாகும் காலம்

இறுவெட்டு: ஒன்றாகும் காலம்

இசை: இசைப்பிரியன்

பாடல் வரிகள்: கலைப்பரிதி

பாடியவர்கள்: வைஷ்ணவி, மாலதி, ராகவி, பவன், கீர்த்திகா, ரம்மியா, மிரூதுளா, சிவானந்தராஜா, கலைப்பருத்தி, தேனு, ஹரிஷாந், மணிமொழி, வர்ஜான், ஜானுஷா.

உருவாக்கம் – வெளியீடு: யுகம் கலையகம்.

 • முன்னுரை
  2:55
  1 5

  “01. முன்னுரை” from ஒன்றாகும் காலம்.

 • ஒன்றாகும் காலமிது...
  5:47
  12 14

  “02. ஒன்றாகும் காலமிது…” from ஒன்றாகும் காலம்.

 • போராடும் போர்...
  4:39
  8 9

  “03. போராடும் போர்…” from ஒன்றாகும் காலம்.

 • எங்கே உயிர் எங்கே...
  5:13
  24 12

  “04. எங்கே உயிர் எங்கே…” from ஒன்றாகும் காலம்.

 • முப்படை கண்ட...
  6:38
  11 9

  “05. முப்படை கண்ட…” from ஒன்றாகும் காலம்.

 • மெல்ல மெல்ல...
  4:33
  6 8

  “06. மெல்ல மெல்ல…” from ஒன்றாகும் காலம்.

 • தமிழா மீசையை...
  4:49
  7 9

  “07. தமிழா மீசையை…” from ஒன்றாகும் காலம்.

 • வேர்கள் மறைவாய்...
  4:40
  5 11

  “08. வேர்கள் மறைவாய்…” from ஒன்றாகும் காலம்.

 • தமிழர் தாகம்...
  4:55
  6 11

  “09. தமிழர் தாகம்…” from ஒன்றாகும் காலம்.

 • தர்மம் ஒரு நாள்...
  4:14
  6 12

  “10. தர்மம் ஒரு நாள்…” from ஒன்றாகும் காலம்.

 • மெளனமே ஈழ...
  4:29
  8 9

  “11. மெளனமே ஈழ…” from ஒன்றாகும் காலம்.

 • இசைவாய் வந்து...
  5:29
  7 5

  “12. இசைவாய் வந்து…” from ஒன்றாகும் காலம்.

 • எலி வளை...
  5:13
  7 13

  “13. எலி வளை…” from ஒன்றாகும் காலம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை