கடற்கரும்புலிகள் – பாகம் 01

இறுவெட்டு: கடற்கரும்புலிகள் – பாகம் 01

உருவாக்கம்: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

வெளியீடு: தமிழீழ கடற்புலிகள், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

 13 Tracks
 • முன்னுரை
  1:26
  3 5

  “01 – முன்னுரை” from கடற்கரும்புலிகள் பாகம் – 01.

 • அலைவந்து தாலாட்டும் சிறுதீவு
  2:07
  12 3

  “02 – அலைவந்து தாலாட்டும் சிறுதீவு” from கடற்கரும்புலிகள் பாகம் – 01.

 • ஆர்பரித்து எழுந்த அலை
  5:03
  6 3

  “03 – ஆர்பரித்து எழுந்த அலை” from கடற்கரும்புலிகள் பாகம் – 01.

 • அங்கையற்கண்ணியின் அனல்விழி
  4:24
  4 6

  “04 – அங்கையற்கண்ணியின் அனல்விழி” from கடற்கரும்புலிகள் பாகம் – 01.

 • பெண்ணவள் கரும்புலி ஆகியே
  5:09
  6 3

  “05 – பெண்ணவள் கரும்புலி ஆகியே” from கடற்கரும்புலிகள் பாகம் – 01.

 • குருதி சொரிந்து கடலின்
  6:04
  5 4

  “06 – குருதி சொரிந்து கடலின்” from கடற்கரும்புலிகள் பாகம் – 01.

 • நேற்றிரவு கடலும்
  5:10
  7 3

  “07 – நேற்றிரவு கடலும்” from கடற்கரும்புலிகள் பாகம் – 01.

 • கடற்கரும்புலிகள் மதனுடன் நிலவன்
  1:23
  5 4

  “08 – கடற்கரும்புலிகள் மதனுடன் நிலவன்” from கடற்கரும்புலிகள் பாகம் – 01.

 • அலைகடலில் ஒரு ராகம்
  6:12
  11 12

  “09 – அலைகடலில் ஒரு ராகம்” from கடற்கரும்புலிகள் பாகம் – 01.

 • காற்றே கடலலையே கருநீல
  6:09
  7 7

  “10 – காற்றே கடலலையே கருநீல” from கடற்கரும்புலிகள் பாகம் – 01.

 • உருவேதும் தெரியாது கருவேங்கை
  5:57
  7 3

  “11 – உருவேதும் தெரியாது கருவேங்கை” from கடற்கரும்புலிகள் பாகம் – 01.

 • நெருப்பாகி உயிர்ப்பூக்கள்
  6:26
  7 5

  “12 – நெருப்பாகி உயிர்ப்பூக்கள்” from கடற்கரும்புலிகள் பாகம் – 01.

 • வசந்தகாலக் குயில்களே
  4:18
  7 3

  “13 – வசந்தகாலக் குயில்களே” from கடற்கரும்புலிகள் பாகம் – 01.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

அணையுமா ஆனந்தபுர நெருப்பு