குருதி வலி

இறுவட்டு: குருதி வலி

பாடலாசிரியர்: வசீகரன்

இசையமைப்பாளர்: வி.எஸ்.உதயா

பாடியவர்கள்: நித்யஸ்ரீ மகாதேவன், மதுபாலகிருஷ்ணன், ஆப்ரகாம் எஸ்.பி.கீர்த்தனா, வாணன், கிருஷ்ணராஜ், வி.எஸ்.உதயா, பல்ராம்.

உருவாக்கம்: VN Music Dreams

வெளியீடு: வசீகரன் இசைக்கனவுகள், நோர்வே.

 8 Tracks
 • எங்கள் தேசம்...
  5:21
  1 4

  “01. எங்கள் தேசம்…” from குருதி வலி.

 • தமிழர் அலையென...
  4:16
  1 5

  “02. தமிழர் அலையென…” from குருதி வலி.

 • சொந்த மண்ணில்...
  5:54
  0 6

  “03. சொந்த மண்ணில்…” from குருதி வலி.

 • வட்டுக்கோட்டை...
  7:25
  0 8

  “04. வட்டுக்கோட்டை…” from குருதி வலி.

 • வாழ்வோம் வாழ்வோம்...
  4:59
  0 6

  “05. வாழ்வோம் வாழ்வோம்…” from குருதி வலி.

 • அழகான ஊரெல்லாம்...
  6:30
  1 7

  “06. அழகான ஊரெல்லாம்…” from குருதி வலி.

 • களத்திலும் அகதியாய்...
  6:42
  0 4

  “07. களத்திலும் அகதியாய்…” from குருதி வலி.

 • தாய் மண்ணை...
  9:55
  1 5

  “08. தாய் மண்ணை…” from குருதி வலி.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

அணையுமா ஆனந்தபுர நெருப்பு