தமிழ் எங்கள் உயரிலும் மேலாகும்

இசைப்பேழை: தமிழ் எங்கள் உயரிலும் மேலாகும்

பாடலாசிரியர்: உணர்சிக் கவிஞர் காசிஆனந்தன்

இசையமைத்து பாடியவர்: ரி.எல்.மகாராஜன்.

வெளியீடு: உலகத் தமிழர் பேரமைப்பு

 8 Tracks
 • தமிழ் எங்கள் உயிரிலும்...
  5:14
  3 1

  “01 – தமிழ் எங்கள் உயிரிலும்” from தமிழ் எங்கள் உயிரிலும் மேலாகும் .

 • அலைகடல் ஓரம்...
  5:32
  1 0

  “02 – அலைகடல் ஓரம்” from தமிழ் எங்கள் உயிரிலும் மேலாகும் .

 • தனித்தமிழ் பேசம்மா...
  7:32
  2 0

  “03 – தனித்தமிழ் பேசம்மா” from தமிழ் எங்கள் உயிரிலும் மேலாகும் .

 • சின்ன மகளே...
  5:32
  1 1

  “04 – சின்ன மகளே” from தமிழ் எங்கள் உயிரிலும் மேலாகும் .

 • தமிழே உன்னை நான்...
  5:32
  1 0

  “05 – தமிழே உன்னை நான்” from தமிழ் எங்கள் உயிரிலும் மேலாகும் .

 • தமிழா நீ தமிழ்...
  5:30
  1 0

  “06 – தமிழா நீ தமிழ்” from தமிழ் எங்கள் உயிரிலும் மேலாகும் .

 • தேன் தமிழோடு நான்...
  5:39
  3 0

  “07 – தேன் தமிழோடு நான்” from தமிழ் எங்கள் உயிரிலும் மேலாகும் .

 • தமிழே உனக்கு நிகர் தமிழே...
  4:32
  0 0

  “08 – தமிழே உனக்கு நிகர் தமிழே ” from தமிழ் எங்கள் உயிரிலும் மேலாகும் .


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

அலை பாடும் பரணி