நீங்கள் இன்றி தமிழ் தெய்வமில்லை

இறுவெட்டு: நீங்கள் இன்றி தமிழ் தெய்வமில்லை

பாடலாசிரியர்கள்: தமிழீழ – தமிழக கவிஞர்களின் வரிகளில்.

பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம், சீர்காழி சிவசிதம்பரம், புஸ்பவனம் குப்புசாமி, கிருஷ்ணராஜ், பிரசன்னா, பிரபா, குரல்வானன், சமிரன், கார்த்திக், முகேஷ்.

தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன் அவர்களின் 56வது அகவை சிறப்பு வெளியீடு.

 10 Tracks
 • நீங்கள் நலமுடன்...
  7:27
  4 4

  “01. நீங்கள் நலமுடன்…” from நீங்கள் இன்றி தமிழ் தெய்வம் இல்லை.

 • தாய்த்தமிழ் வடிவான...
  4:22
  6 12

  “02. தாய்த்தமிழ் வடிவான…” from நீங்கள் இன்றி தமிழ் தெய்வம் இல்லை.

 • தலைமகனே எங்கள்...
  5:41
  8 12

  “03. தலைமகனே எங்கள்…” from நீங்கள் இன்றி தமிழ் தெய்வம் இல்லை.

 • ஆண்ட பரம்பரை...
  4:57
  4 9

  “04. ஆண்ட பரம்பரை…” from நீங்கள் இன்றி தமிழ் தெய்வம் இல்லை.

 • எங்கள் தலைவன்...
  4:48
  7 6

  “05. எங்கள் தலைவன்…” from நீங்கள் இன்றி தமிழ் தெய்வம் இல்லை.

 • ஒன்று கூடுவோம்...
  4:33
  3 7

  “06. ஒன்று கூடுவோம்…” from நீங்கள் இன்றி தமிழ் தெய்வம் இல்லை.

 • ஒற்றை ஆளாய்...
  4:22
  4 7

  “07. ஒற்றை ஆளாய்…” from நீங்கள் இன்றி தமிழ் தெய்வம் இல்லை.

 • ஓ என் தேசமே...
  5:02
  2 6

  “08. ஓ என் தேசமே…” from நீங்கள் இன்றி தமிழ் தெய்வம் இல்லை.

 • எங்கிருந்தாலும்...
  5:51
  4 6

  “09. எங்கிருந்தாலும்…” from நீங்கள் இன்றி தமிழ் தெய்வம் இல்லை.

 • அது யார் அழுகையோ...
  9:11
  1 8

  “10. அது யார் அழுகையோ…” from நீங்கள் இன்றி தமிழ் தெய்வம் இல்லை.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

அணையுமா ஆனந்தபுர நெருப்பு