புறப்படும் புதுயுகம்

இறுவெட்டு: புறப்படும் புதுயுகம்

இசையமைப்பாளர்: இசைப்பிரியன்

பாடல் வரிகள்: கலைப்பரிதி

பாடியவர்கள்: அஐித்தா, ரம்மியா, றக்க்ஷானா, அம்றிதா, சுஸ்மினா, றாகுல், அபிநயா, பிறீத்திகா, லக்க்ஷிதா, ஜானுஷா, வின்சன், கஐன், ராகவி,  ஹிரினி, ஜெகிரி

உருவாக்கம் – வெளியீடு: யுகம் கலையகம்.

 14 Tracks
 • முன்னுரை...
  2:35
  0 2

  “01. முன்னுரை…” from புறப்படு புதுயுகம்.

 • உலகாளும் மாவீரம்...
  4:18
  6 1

  “02. உலகாளும் மாவீரம்…” from புறப்படு புதுயுகம்.

 • எங்கே போனது...
  5:18
  4 2

  “03. எங்கே போனது…” from புறப்படு புதுயுகம்.

 • தர்மம் ஒருநாள்...
  4:17
  6 3

  “04. தர்மம் ஒருநாள்…” from புறப்படு புதுயுகம்.

 • நான் அன்னை...
  4:09
  3 1

  “05. நான் அன்னை…” from புறப்படு புதுயுகம்.

 • இனிய தேசம்...
  4:06
  5 1

  “06. இனிய தேசம்…” from புறப்படு புதுயுகம்.

 • விண்ணும் மண்ணும்...
  4:48
  3 2

  “07. விண்ணும் மண்ணும்…” from புறப்படு புதுயுகம்.

 • வெளிநாட்டு காற்று...
  4:17
  2 1

  “08. வெளிநாட்டு காற்று…” from புறப்படு புதுயுகம்.

 • வானத்தில் நிலவு...
  4:34
  1 1

  “09. வானத்தில் நிலவு…” from புறப்படு புதுயுகம்.

 • தாய் மண்ணை...
  4:28
  1 2

  “10. தாய் மண்ணை…” from புறப்படு புதுயுகம்.

 • தமிழுக்கு வீர...
  4:42
  1 1

  “11. தமிழுக்கு வீர…” from புறப்படு புதுயுகம்.

 • அண்ணன் பெயரை...
  3:47
  2 1

  “12. அண்ணன் பெயரை…” from புறப்படு புதுயுகம்.

 • இன்று உன் தோல்வி...
  4:36
  2 1

  “13. இன்று உன் தோல்வி…” from புறப்படு புதுயுகம்.

 • புறப்படு புறப்படு...
  4:56
  3 2

  “14. புறப்படு புறப்படு…” from புறப்படு புதுயுகம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

அணையுமா ஆனந்தபுர நெருப்பு