மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்

இறுவெட்டு: மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்

 13 Tracks   Download All
 • மாவீரர் யாரோ...
  5:24
  35 19

  “01. மாவீரர் யாரோ…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • ஓ வீரனே...
  6:03
  21 19

  “02. ஓ வீரனே…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • மாவீரர் புகழ்...
  5:03
  10 11

  “03. மாவீரர் புகழ்…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • கல்லறையில் விளக்கேற்றி...
  7:18
  8 14

  “04. கல்லறையில் விளக்கேற்றி…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • ஓ மரணித்த வீரனே...
  5:17
  8 7

  “05. ஓ மரணித்த வீரனே…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • விண்மீதிலே ஒளி...
  4:40
  9 10

  “06. விண்மீதிலே ஒளி…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • மானம் ஒன்றே...
  5:29
  6 14

  “07. மானம் ஒன்றே…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • விடுதலைப்புலி தங்கை...
  5:18
  6 8

  “08. விடுதலைப்புலி தங்கை…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • பொங்கும் கடலும்...
  6:29
  7 12

  “09. பொங்கும் கடலும்…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • விண்வரும் மேகங்கள்...
  7:10
  6 13

  “10. விண்வரும் மேகங்கள்…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • மாவீரர் யாரோ என்றால்...
  4:12
  4 11

  “11. மாவீரர் யாரோ என்றால்…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • எங்கள் தோழர்களின்...
  6:28
  6 10

  “12. எங்கள் தோழர்களின்…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • நம்புங்கள் தமிழீழம்...
  3:51
  8 16

  “13. நம்புங்கள் தமிழீழம்…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

அலை பாடும் பரணி