முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் பாடலிசை மெட்டுக்கள்

இறுவெட்டு: முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் Karaoke பாடலிசை மெட்டுக்கள்.

இசையமைப்பாளர்: ஷிபோதன்.

ஒலிப்பதிவு: Shianaaz Band கலையகம்.

உருவாக்கம் – வெளியீடு: தேசக்காற்று இணையம்.

 11 Tracks
 • சந்ததியே சந்ததியே...
  5:27
  6 0

  “01. சந்ததியே சந்ததியே…” from முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் – பாடலிசை.

 • வட்டுவாகல் பாதை...
  6:17
  3 0

  “02. வட்டுவாகல் பாதை…” from முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் – பாடலிசை.

 • கண்களிலே அழுது...
  5:44
  1 0

  “03. கண்களிலே அழுது…” from முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் – பாடலிசை.

 • அந்த வானம்...
  5:07
  1 0

  “04. அந்த வானம்…” from முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் – பாடலிசை.

 • எங்கே இருப்பாய்...
  5:40
  0 0

  “05. எங்கே இருப்பாய்…” from முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் – பாடலிசை.

 • விழிப்புடன் இருந்திடு...
  4:02
  0 0

  “06. விழிப்புடன் இருந்திடு…” from முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் – பாடலிசை.

 • தஞ்சம் என்று...
  5:30
  0 0

  “07. தஞ்சம் என்று…” from முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் – பாடலிசை.

 • ஆட்காட்டி குருவி...
  5:07
  0 0

  “08. ஆட்காட்டி குருவி…” from முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் – பாடலிசை.

 • உன் சிரிப்பு...
  6:10
  1 0

  “09. உன் சிரிப்பு…” from முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் – பாடலிசை.

 • முள்ளிவாய்க்கால்...
  5:01
  0 1

  “10. முள்ளிவாய்க்கால்…” from முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் – பாடலிசை.

 • சிறையின் சுவர்கள்...
  6:17
  4 0

  “11. சிறையின் சுவர்கள்…” from முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுறாத்துயர் – பாடலிசை.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

அணையுமா ஆனந்தபுர நெருப்பு