ஐயா குமார் ஐயா

இசைப்பேழை: ஐயா குமார் ஐயா

மாமனிதர் குமார் பொன்னம்பலம் அவர்களின் நினைவாய் வெளியீடு செய்யப்பட்டது.

 • முன்னுரை
  1:35
  1 0

  “01 – முன்னுரை” from ஐயா குமார் ஐயா .

 • ஐயா ஐயா நீ எங்கே...
  6:38
  3 2

  “02 – ஐயா ஐயா நீ எங்கே” from ஐயா குமார் ஐயா .

 • வருங்காலம் பழி போடும்...
  5:47
  2 0

  “03 – வருங்காலம் பழி போடும்” from ஐயா குமார் ஐயா .

 • கனா காணும் காலங்கள்...
  6:03
  2 0

  “04 – கனா காணும் காலங்கள்” from ஐயா குமார் ஐயா .

 • நீங்கள் கேளீரோ...
  5:51
  0 1

  “05 – நீங்கள் கேளீரோ” from ஐயா குமார் ஐயா .

 • போகிறான் மாமனிதன்...
  5:18
  1 1

  “06 – போகிறான் மாமனிதன்” from ஐயா குமார் ஐயா .

 • நீங்கள் நலமுடன்...
  7:24
  0 1

  “07 – நீங்கள் நலமுடன்” from ஐயா குமார் ஐயா .

 • உன் புகழ் அழியாது...
  6:02
  2 0

  “08 – உன் புகழ் அழியாது” from ஐயா குமார் ஐயா .

 • வருங்காலம் II...
  6:28
  1 0

  “09 – வருங்காலம் II” from ஐயா குமார் ஐயா .


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை