அழியாத சுவடுகள்

இறுவெட்டு: அழியாத சுவடுகள்

வெளியீடு: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்

 • போற்றி எனும்...
  1:56
  9 6

  “01. போற்றி எனும்…” from அழியாத சுவடுகள்.

 • எங்கே எங்கே...
  5:36
  7 9

  “02. எங்கே எங்கே…” from அழியாத சுவடுகள்.

 • நெஞ்சிலே இரத்தம்...
  7:07
  4 8

  “03. நெஞ்சிலே இரத்தம்…” from அழியாத சுவடுகள்.

 • தளராத துணிவோடு...
  6:35
  6 11

  “04. தளராத துணிவோடு…” from அழியாத சுவடுகள்.

 • வான் வெளியில்...
  5:48
  4 8

  “05. வான் வெளியில்…” from அழியாத சுவடுகள்.

 • எரியும் நெருப்பில்...
  5:44
  5 14

  “06. எரியும் நெருப்பில்…” from அழியாத சுவடுகள்.

 • தீயினில் எரியாத...
  6:34
  4 9

  “07. தீயினில் எரியாத…” from அழியாத சுவடுகள்.

 • அலைபாடும்....
  6:54
  5 6

  “08. அலைபாடும்….” from அழியாத சுவடுகள்.

 • வீரன் மண்ணில்...
  5:35
  1 8

  “09. வீரன் மண்ணில்…” from அழியாத சுவடுகள்.

 • ஈழத் தமிழா...
  6:13
  4 6

  “10. ஈழத் தமிழா…” from அழியாத சுவடுகள்.

 • மெல்லென சிவந்தது...
  2:15
  5 6

  “11. மெல்லென சிவந்தது…” from அழியாத சுவடுகள்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை