ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை

இறுவெட்டு: ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை

இசை: இசைப்பிரியன்

பாடல் வரிகள்: கலைப்பரிதி

பாடியவர்கள்: வசீகரன், மிரூதுளா, துஷாறா, விபுர்ணன், ரம்மியா, தர்ணிகா, சுஸ்மினா, சாரங்கா, பிறீத்திகா, ராகுல், லக்க்ஷிதா, மலர்விழி.

உருவாக்கம் – வெளியீடு: யுகம் கலையகம்.

 • முன்னுரை
  2:58
  2 4

  “01. முன்னுரை” from ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை.

 • விழிகளை மூடிய...
  4:54
  19 19

  “02. விழிகளை மூடிய…” from ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை.

 • சந்தணப் பேழையில்...
  5:08
  17 17

  “03. சந்தணப் பேழையில்…” from ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை.

 • புல்லாங்குழல் இசையே...
  6:18
  13 8

  “04. புல்லாங்குழல் இசையே…” from ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை.

 • கண்களை மூடித்...
  6:02
  17 18

  “05. கண்களை மூடித்…” from ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை.

 • எத்தனை எத்தனை...
  5:53
  8 13

  “06. எத்தனை எத்தனை…” from ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை.

 • இனவாழ்வின் கனவோடு...
  4:57
  8 8

  “07. இனவாழ்வின் கனவோடு…” from ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை.

 • கார்மேகம் பொழியும்...
  4:56
  8 8

  “08. கார்மேகம் பொழியும்…” from ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை.

 • விடுதலை கீதங்கள்...
  5:16
  5 9

  “09. விடுதலை கீதங்கள்…” from ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை.

 • விழிகளிலே விழிகளிலே...
  4:49
  4 7

  “10. விழிகளிலே விழிகளிலே…” from ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை.

 • விழிகளை மூடிய..
  4:54
  7 12

  “11. விழிகளை மூடிய..” from ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை.

 • வித்துடல் தாங்கிய...
  4:44
  8 11

  “12. வித்துடல் தாங்கிய…” from ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை.

 • ஈகம் தழுவும்...
  5:22
  6 8

  “13. ஈகம் தழுவும்…” from ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை.

 • கடைசித் தமிழன்...
  5:10
  6 8

  “14. கடைசித் தமிழன்…” from ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்