ஈர நினைவுகள்

இசைப்பேழை: ஈர நினைவுகள்

வெளியீடு: கலை பண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள், நோர்வோ.

 • முகவுரை
  2:17
  0 2

  “01 – முகவுரை….” from ஈர நினைவுகள்.

 • குயில் கூவும்....
  5:55
  1 3

  “02 – குயில் கூவும்….” from ஈர நினைவுகள்.

 • கல்லறை மீதிலே....
  5:33
  1 2

  “03 – கல்லறை மீதிலே….” from ஈர நினைவுகள்.

 • தமிழீழ தேசிய.....
  5:29
  1 3

  “04 – தமிழீழ தேசிய…..” from ஈர நினைவுகள்.

 • பனிமலையில்.....
  7:22
  1 3

  “05 – பனிமலையில்…..” from ஈர நினைவுகள்.

 • ஒரு அகதி.....
  4:52
  1 3

  “06 – ஒரு அகதி…..” from ஈர நினைவுகள்.

 • குழந்தைகளே....
  5:47
  1 2

  “07 – குழந்தைகளே….” from ஈர நினைவுகள்.

 • புலத்தில் வீசும்.....
  4:27
  1 3

  “08 – புலத்தில் வீசும்…..” from ஈர நினைவுகள்.

 • ஈழம் எங்கள்....
  5:35
  1 3

  “09 – ஈழம் எங்கள்….” from ஈர நினைவுகள்.

 • வளங்கள் யோளிகும்.....
  5:18
  1 3

  “10 – வளங்கள் யோளிகும்…..” from ஈர நினைவுகள்.

 • ஏனம்மா......
  6:29
  1 3

  “11 – ஏனம்மா……” from ஈர நினைவுகள்.

 • ஆசியாவின் பகுதி....
  5:58
  1 3

  “12 – ஆசியாவின் பகுதி….” from ஈர நினைவுகள்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

பூநகரி நாயகன்