ஈழ வேட்கை

இசைப்பேழை: ஈழ வேட்கை

உருவாக்கம்: தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு, ஒட்டாவா, கனடா.

வெளியீடு: உலகத்தமிழர் இயக்க வெளியீட்டுப் பிரிவு, கனடா.

 • அறிமுகவுரை
  0:40
  1 6

  “01 – உரை” from ஈழ வேட்கை .

 • ஈழக்காற்றும் எங்கள் மூச்சும்...
  4:22
  5 1

  “02 – ஈழக்காற்றும் எங்கள் மூச்சும்” from ஈழ வேட்கை .

 • ஓடும் நதி எல்லாம்...
  4:45
  1 1

  “03 – ஓடும் நதி எல்லாம்” from ஈழ வேட்கை .

 • ஈழ வான வீதியில்...
  4:03
  0 1

  “04 – ஈழ வான வீதியில்” from ஈழ வேட்கை .

 • ஈழத்தை நினைத்து எழு...
  5:22
  2 1

  “05 – ஈழத்தை நினைத்து எழு” from ஈழ வேட்கை .

 • ஏற்றிய தீபம்...
  5:54
  0 1

  “06 – ஏற்றிய தீபம்” from ஈழ வேட்கை .

 • என் மனதில்...
  3:54
  0 1

  “07 – என் மனதில்” from ஈழ வேட்கை .

 • வேங்கைகள் வழியினில்...
  4:28
  1 1

  “08 – வேங்கைகள் வழியினில்” from ஈழ வேட்கை .

 • நெஞ்சினில் ஈழ வேட்கை...
  5:02
  1 1

  “09 – நெஞ்சினில் ஈழ வேட்கை” from ஈழ வேட்கை .

 • விடுதலை வேங்கைகளே...
  4:28
  0 1

  “10 – விடுதலை வேங்கைகளே” from ஈழ வேட்கை .

 • நண்பர்களே...
  4:19
  3 1

  “11 – நண்பர்களே” from ஈழ வேட்கை .

 • வந்தாடு வந்தாடு...
  3:40
  1 1

  “12 – வந்தாடு வந்தாடு” from ஈழ வேட்கை .

 • பாடலிசை...
  4:22
  1 2

  “13 – பாடலிசை” from ஈழ வேட்கை .

 • பாடலிசை...
  3:41
  0 2

  “14 – பாடலிசை” from ஈழ வேட்கை .


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

பூநகரி நாயகன்