ஈழம் மீட்பது உறுதி

இறுவெட்டு: ஈழம் மீட்பது உறுதி

பாடலாசிரியர்கள்: பாபுராஜ், பிரகாஷ் அன்டனி, ஆனந்

இசையமைப்பாளர்: தேனிசை செல்லப்பா.

பாடியவர்கள்: தேனிசை செல்லப்பா, சாந்தி நாகராஜன்.

உருவாக்கம்: தாய்மண் வெளியீடு, நியூசிலாந்து.

வெளியீடு: வெளியீட்டுப்பிரிவு, அனைத்துலக தொடர்பகம்.

 • புறப்பட்டு தமிழா...
  5:15
  2 6

  “01 – புறப்பட்டு தமிழா” from ஈழம் மீட்பது உறுதி.

 • அன்னையே தமிழ்...
  5:03
  2 7

  “02 – அன்னையே தமிழ்” from ஈழம் மீட்பது உறுதி.

 • வீரன் போன பாதையிலே...
  5:59
  3 7

  “03 – வீரன் போன பாதையிலே” from ஈழம் மீட்பது உறுதி.

 • குருதி சிந்தும்...
  5:28
  1 7

  “04 – குருதி சிந்தும்” from ஈழம் மீட்பது உறுதி.

 • அனல் விழி திறந்ததடா...
  5:00
  2 8

  “05 – அனல் விழி திறந்ததடா” from ஈழம் மீட்பது உறுதி.

 • காடும் காண்போம்...
  6:37
  1 7

  “06 – காடும் காண்போம்” from ஈழம் மீட்பது உறுதி.

 • சுதந்திர வீரா...
  5:03
  0 5

  “07 – சுதந்திர வீரா” from ஈழம் மீட்பது உறுதி.

 • தென்றல் வந்து...
  6:12
  2 6

  “08 – தென்றல் வந்து” from ஈழம் மீட்பது உறுதி.

 • ஈழ விடுதலை தூரமில்லை...
  5:36
  0 10

  “09 – ஈழ விடுதலை தூரமில்லை” from ஈழம் மீட்பது உறுதி.

 • தென்றல் காற்றே...
  5:39
  2 6

  “10 – தென்றல் காற்றே” from ஈழம் மீட்பது உறுதி.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை