ஈழத்தமிழனின் இதயத்திலே

இசைப்பேழை: ஈழத்தமிழனின் இதயத்திலே

 • கல்வியின் நயங்கள்….
  4:54
  0 2

  “01 – கல்வியின் நயங்கள்….” from ஈழத்தமிழனின் இதயத்திலே.

 • ஆதவனே எங்கு….
  5:08
  0 2

  “02 – ஆதவனே எங்கு….” from ஈழத்தமிழனின் இதயத்திலே.

 • மண்ணில் பற்று.....
  4:24
  0 2

  “03 – மண்ணில் பற்று…..” from ஈழத்தமிழனின் இதயத்திலே.

 • ஈழத்தமிழனின்…
  4:48
  0 2

  “04 – ஈழத்தமிழனின்…” from ஈழத்தமிழனின் இதயத்திலே.

 • கார்மேகம் சூழுது…..
  4:59
  1 2

  “05 – கார்மேகம் சூழுது…..” from ஈழத்தமிழனின் இதயத்திலே.

 • வானம் பூத்தது….
  7:27
  1 2

  “06 – வானம் பூத்தது….” from ஈழத்தமிழனின் இதயத்திலே.

 • கூப்பிட்ட குரல்….
  6:47
  0 2

  “07 – கூப்பிட்ட குரல்….” from ஈழத்தமிழனின் இதயத்திலே.

 • உடல்தான் பயணம்….
  5:10
  0 2

  “08 – உடல்தான் பயணம்….” from ஈழத்தமிழனின் இதயத்திலே.

 • எங்களின் நிலையை….
  6:21
  1 2

  “09 – எங்களின் நிலையை….” from ஈழத்தமிழனின் இதயத்திலே.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

பூநகரி நாயகன்