எங்கள் தேசம்

இறுவெட்டு: எங்கள் தேசம்

இசையமைப்பாளர்: இசைவாணர் கண்ணன்

துன்பங்களும் துயரங்களும் தோய்ந்து வழியும் எம் தேசத்தில் தமிழீழக் கலைஞர்கள் ஆர்த்தெழுந்து முரசுகொட்டும் இவ்வெழுச்சிக் கீதங்கள் முதன்முறையாக இசைத்தட்டு வடிவில் வெளியிடப்பட்டது.

வெளியீடு: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

 • கடலலையே கொஞ்சம் நில்லு
  6:39
  10 4

  “01 – கடலலையே கொஞ்சம் நில்லு” from எங்கள் தேசம் .

 • முந்தி எங்கள் பரம்பரையின்
  5:58
  6 3

  “02 – முந்தி எங்கள் பரம்பரையின்” from எங்கள் தேசம் .

 • நீலக் கடலே நெடுவான் நிலவே
  4:14
  7 3

  “03 – நீலக் கடலே நெடுவான் நிலவே” from எங்கள் தேசம் .

 • புதிய வரலாறு எழுதும்
  4:50
  6 4

  “04 – புதிய வரலாறு எழுதும்” from எங்கள் தேசம் .

 • கடலதை நாங்கள் வெல்லுவோம்
  6:44
  3 3

  “05 – கடலதை நாங்கள் வெல்லுவோம்” from எங்கள் தேசம் .

 • வெள்ளிநிலா விளகேற்றும் நேரம்
  8:01
  6 3

  “06 – வெள்ளிநிலா விளகேற்றும் நேரம்” from எங்கள் தேசம் .

 • எங்கள் தேசம் விடியவேண்டும்
  4:31
  5 7

  “07 – எங்கள் தேசம் விடியவேண்டும்” from எங்கள் தேசம் .

 • பண்பாட்டுக்கு இசைவாக பண்பாடு
  4:00
  6 3

  “08 – பண்பாட்டுக்கு இசைவாக பண்பாடு” from எங்கள் தேசம் .

 • உலகத்தமிழினத்தின் ஒளிவிளக்கு
  7:34
  5 2

  “09 – உலகத்தமிழினத்தின் ஒளிவிளக்கு” from எங்கள் தேசம் .

 • படையணி நகரும் எங்கள்
  4:09
  5 4

  “10 – படையணி நகரும் எங்கள்” from எங்கள் தேசம் .

 • ஆழக்கடல் எங்கும் சோழ மகராஜன்
  7:48
  4 4

  “11 – ஆழக்கடல் எங்கும் சோழ மகராஜன்” from எங்கள் தேசம் .

 • போரென்று படைகொண்டு எல்லைக்கு
  5:02
  4 3

  “12 – போரென்று படைகொண்டு எல்லைக்கு” from எங்கள் தேசம் .

 • விண்மீதிலே ஒளிவீசிடும் தாரகைகள்
  4:48
  3 2

  “13 – விண்மீதிலே ஒளிவீசிடும் தாரகைகள்” from எங்கள் தேசம் .


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

புதிய காற்று