எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக

இறுவெட்டு: எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக

உருவாக்கம், வெளியீடு: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள், தமிழீழம்.

 • வெண்ணிலவே வா...
  6:05
  30 15

  “01. வெண்ணிலவே வா…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • மாவீரர் தியாகிகளே...
  5:35
  18 21

  “02. மாவீரர் தியாகிகளே…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • ஓ மரணித்த வீரனே...
  5:31
  10 15

  “03. ஓ மரணித்த வீரனே…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • சயனைட்டை...
  4:44
  7 17

  “04. சயனைட்டை…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • கல்லறையில் விளக்கு...
  7:25
  12 19

  “05. கல்லறையில் விளக்கு…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • மானம் ஒன்றே...
  5:34
  6 16

  “06. மானம் ஒன்றே…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • அன்னையே பூபதி...
  5:33
  6 16

  “07. அன்னையே பூபதி…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • களம் காண...
  6:53
  10 21

  “08. களம் காண…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • காவிய கானங்கள்...
  7:40
  5 18

  “09. காவிய கானங்கள்…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • ஈழத்திற்காகவே...
  6:00
  5 17

  “10. ஈழத்திற்காகவே…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • வீரத்தின் விளை...
  3:56
  10 18

  “11. வீரத்தின் விளை…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.

 • எதிரிகளின் பாசறையை...
  4:01
  8 23

  “12. எதிரிகளின் பாசறையை…” from எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்