இடி தாங்கிய விருட்சம்

இறுவெட்டு: இடி தாங்கிய விருட்சம்

பாடலாசிரியர்கள்: ஈழப்பிரியன், மாமுனை மனோ, தூயவன், அரியம், வன்னியூர் கிறுக்கன், அரசையூரான், சுந்தர்.

இசை: எஸ்.நிரோஜன்

பாடியவர்கள்: தினேஸ், ரி.எல்.மகாராஜன், அனுராதா ஸ்ரீராம், முகேஷ், நிரோஜன், பிரியங்கா, இந்திரன், ரதி,ஜெசிந்திரன், தீபன் சக்கரவர்த்தி.

வெளியீடு: உறவுகளின் உணர்வுத்த தயாரிப்பில்.

குறிப்பு: தளபதி கேணல் ரமேஸ் நினைவாக…

 • முன்னுரை
  1:40
  12 2

  “01. முன்னுரை” from இடிதாங்கிய விருட்சம்.

 • கார்த்திகை திங்கள்...
  4:28
  11 1

  “02. கார்த்திகை திங்கள்…” from இடிதாங்கிய விருட்சம்.

 • கிழக்கினில் உதித்த...
  3:20
  8 1

  “03. கிழக்கினில் உதித்த…” from இடிதாங்கிய விருட்சம்.

 • கரைவந்து தலை...
  4:51
  7 1

  “04. கரைவந்து தலை…” from இடிதாங்கிய விருட்சம்.

 • தானமாய் கொடுத்தாய்...
  4:04
  5 0

  “05. தானமாய் கொடுத்தாய்…” from இடிதாங்கிய விருட்சம்.

 • அரசடித்தீவு மண்...
  5:08
  5 0

  “06. அரசடித்தீவு மண்…” from இடிதாங்கிய விருட்சம்.

 • நெஞ்சுக்கூடு...
  4:51
  3 0

  “07. நெஞ்சுக்கூடு…” from இடிதாங்கிய விருட்சம்.

 • பச்சையின் இச்சை...
  4:37
  3 0

  “08. பச்சையின் இச்சை…” from இடிதாங்கிய விருட்சம்.

 • கல்லறைகள் தேடி...
  4:45
  3 0

  “09. கல்லறைகள் தேடி…” from இடிதாங்கிய விருட்சம்.

 • அழுதது ஈழம்...
  4:07
  3 0

  “10. அழுதது ஈழம்…” from இடிதாங்கிய விருட்சம்.

 • மாவீரரே மாவீரரே...
  4:01
  1 0

  “11. மாவீரரே மாவீரரே…” from இடிதாங்கிய விருட்சம்.

 • முடிவுரை
  1:08
  4 0

  “12. முடிவுரை” from இடிதாங்கிய விருட்சம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

எழுவானில் சூரியன்கள்