இராட்சத அலை

இசைப்பேழை: இராட்சத அலை

தமிழீழத்தில் 26 மார்கழி 2004 அன்று இடம்பெற்ற ஆழிப்பேரலை அனர்த்தத்தின் நினைவாக வெளிவந்த பாடல்கள்.

 • சுனாமி நீ ஒரு.....
  4:57
  0 2

  “01 – சுனாமி நீ ஒரு…..” from இராச்சத அலை.

 • அகிலம் போற்றும்….
  4:25
  0 1

  “02 – அகிலம் போற்றும்….” from இராச்சத அலை.

 • கண்ணா கண்ணா…
  3:53
  0 1

  “03 – கண்ணா கண்ணா…” from இராச்சத அலை.

 • கடலம்மா…..
  5:32
  0 1

  “04 – கடலம்மா…..” from இராச்சத அலை.

 • கடலே கடலே….
  5:21
  0 1

  “05 – கடலே கடலே….” from இராச்சத அலை.

 • வைகறை பொழுது…
  4:06
  0 2

  “06 – வைகறை பொழுது…” from இராச்சத அலை.

 • கடலே நீ எங்கள்…
  5:21
  0 1

  “07 – கடலே நீ எங்கள்…” from இராச்சத அலை.

 • இந்துமா சமுத்திர...
  4:21
  0 1

  “08 – இந்துமா சமுத்திர…” from இராச்சத அலை.

 • கடலே நீ செய்த….
  5:15
  0 1

  “09 – கடலே நீ செய்த….” from இராச்சத அலை.

 • அம்மா அப்பா…
  4:11
  1 2

  “10 – அம்மா அப்பா…” from இராச்சத அலை.

 • கோரதாண்டவம்…
  5:13
  0 2

  “11 – கோரதாண்டவம்…” from இராச்சத அலை.

 • அழிவலையே......
  6:18
  0 1

  “12 – அழிவலையே……” from இராச்சத அலை.

 • மார்கழி 26…..
  3:04
  0 1

  “13 – மார்கழி 26…..” from இராச்சத அலை.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை