இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்

இறுவெட்டு: இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்

பாடலாசிரியர்கள்: உணர்சிக் கவிஞர் காசிஆனந்தன்

இசையமைப்பாளர்: தேனிசை செல்லப்பா

பாடியவர்கள்: தேனிசை செல்லப்பா மற்றும் குழுவினர்.

வெளியீடு: கலை பண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

 • தமிழா நீ...
  6:11
  3 5

  “01. தமிழா நீ…” from இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்.

 • சூடு சுரணை...
  4:54
  3 5

  “02. சூடு சுரணை…” from இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்.

 • கை தட்டத்தானா...
  4:06
  3 4

  “03. கை தட்டத்தானா…” from இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்.

 • நாங்கள் தமிழ்...
  5:52
  2 5

  “04. நாங்கள் தமிழ்…” from இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்.

 • எத்தனை பெரிய...
  5:35
  2 4

  “05. எத்தனை பெரிய…” from இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்.

 • இருப்பாய் தமிழா...
  3:19
  2 8

  “06. இருப்பாய் தமிழா…” from இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்.

 • பூட்டிய கதவு...
  5:28
  2 5

  “07. பூட்டிய கதவு…” from இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்.

 • நூலைப்படி சங்க...
  5:56
  3 4

  “08. நூலைப்படி சங்க…” from இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்.

 • செந்தமிழை செந்தமிழ்...
  5:55
  1 6

  “09. செந்தமிழை செந்தமிழ்…” from இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்.

 • பிரபாகரன் நினைத்தது...
  5:08
  5 5

  “10. பிரபாகரன் நினைத்தது…” from இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை