இத்தாலிப் பேயும் தமிழ்நாட்டு நரியும்

இறுவெட்டு: இத்தாலிப் பேயும் தமிழ்நாட்டு நரியும்

இசை: இளங்கோ செல்லப்பா

பாடியவர்கள்: தேனிசை செல்லப்பா, சாந்தி நாகராஜன்.

உருவாக்கம்: ஈழத்தமிழர்கள்

வெளியீடு: தமிழீழ ஏதிலிகள் பேரவை, தமிழீழம்.

 • இந்திய இராணுவமே...
  4:38
  2 7

  “01 – இந்திய இராணுவமே” from இத்தாலிப் பேயும் தமிழ்நாட்டு நரியும்.

 • ஆயுதங்கள் அனுப்பி...
  4:47
  2 3

  “02 – ஆயுதங்கள் அனுப்பி” from இத்தாலிப் பேயும் தமிழ்நாட்டு நரியும்.

 • மானங்கெட்ட காங்கிரஸ்...
  4:52
  2 4

  “03 – மானங்கெட்ட காங்கிரஸ்” from இத்தாலிப் பேயும் தமிழ்நாட்டு நரியும்.

 • உலகத் தமிழர்...
  5:40
  4 4

  “04 – உலகத் தமிழர்” from இத்தாலிப் பேயும் தமிழ்நாட்டு நரியும்.

 • இந்திய இராணுவம்...
  5:48
  1 5

  “05 – இந்திய இராணுவம்” from இத்தாலிப் பேயும் தமிழ்நாட்டு நரியும்.

 • சோனியா உனக்கு...
  4:49
  0 7

  “06 – சோனியா உனக்கு” from இத்தாலிப் பேயும் தமிழ்நாட்டு நரியும்.

 • நச்சுக்குண்டை...
  5:29
  2 5

  “07 – நச்சுக்குண்டை” from இத்தாலிப் பேயும் தமிழ்நாட்டு நரியும்.

 • கடவுச்சீட்டை...
  6:16
  2 4

  “08 – கடவுச்சீட்டை” from இத்தாலிப் பேயும் தமிழ்நாட்டு நரியும்.

 • எல்லாம் வல்ல...
  5:54
  3 6

  “09 – எல்லாம் வல்ல” from இத்தாலிப் பேயும் தமிழ்நாட்டு நரியும்.

 • முத்துகுமாரே முத்துகுமாரே...
  5:01
  2 6

  “10 – முத்துகுமாரே முத்துகுமாரே” from இத்தாலிப் பேயும் தமிழ்நாட்டு நரியும்.

 • எம் தலைவர் சாகவில்லை...
  5:21
  3 5

  “11 – எம் தலைவர் சாகவில்லை” from இத்தாலிப் பேயும் தமிழ்நாட்டு நரியும்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்