இது நெருப்பின் குரல்

இறுவெட்டு: இது நெருப்பின் குரல்

பாடலாசிரியர்: உணர்சிக்கவிஞர் காசிஆனந்தன்.

இசையமைப்பாளர்: தேனிசை செல்லப்பா.

பின்னணி இசை: இளங்கோ செல்லப்பா.

பாடியவர்கள்: தேனிசை செல்லப்பா, திருமதி சாந்தி நாகராஜன், செல்வி கெளரி ராஜன்.

வெளியீடு: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

 • அழகான அந்த...
  8:54
  4 10

  “01. அழகான அந்த…” from இது நெருப்பின் குரல்.

 • தமிழ் வீரம்...
  5:23
  5 7

  “02. தமிழ் வீரம்…” from இது நெருப்பின் குரல்.

 • பிரபாகரன் படை...
  6:09
  5 8

  “03. பிரபாகரன் படை…” from இது நெருப்பின் குரல்.

 • ஊர் திரும்பும்...
  7:01
  3 7

  “04. ஊர் திரும்பும்…” from இது நெருப்பின் குரல்.

 • விடுதலை புலியை...
  7:07
  4 8

  “05. விடுதலை புலியை…” from இது நெருப்பின் குரல்.

 • பிரபாகரன் என்று...
  5:43
  7 7

  “06. பிரபாகரன் என்று…” from இது நெருப்பின் குரல்.

 • நஞ்சு மாலை...
  5:37
  3 9

  “07. நஞ்சு மாலை…” from இது நெருப்பின் குரல்.

 • முல்லைத்தீவுகள்...
  4:17
  1 6

  “08. முல்லைத்தீவுகள்…” from இது நெருப்பின் குரல்.

 • புலி மாமா...
  6:15
  3 6

  “09. புலி மாமா…” from இது நெருப்பின் குரல்.

 • தமிழீழம் எங்கள்...
  5:09
  3 10

  “10. தமிழீழம் எங்கள்…” from இது நெருப்பின் குரல்.

 • தமிழீழத்தின் அழகு...
  6:11
  3 10

  “11. தமிழீழத்தின் அழகு…” from இது நெருப்பின் குரல்.

 • எடு கையில்...
  5:21
  2 8

  “12. எடு கையில்…” from இது நெருப்பின் குரல்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை