ஜீவ ராகங்கள்

இசைப்பேழை: ஜீவ ராகங்கள்

பாடலாசிரியர்கள்: ‘மாவீரர்’ கப்டன் கஜன், ஜெயா, பரா.

இசையமைப்பாளர்: பரா.

பாடியவர்கள்: எஸ்.கண்ணன், அனுரா, அமுதா புலேந்திரன், தாஸ்.

வெளியீடு: வெளியீட்டுப் பிரிவு அனைத்துலகத் தொடர்பகம், தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.

 • ஏன் இந்த மௌனம்...
  6:16
  1 5

  “01. ஏன் இந்த மௌனம்…” from ஜீவ ராகங்கள்.

 • சிந்திய குருதியது...
  6:33
  3 3

  “02. சிந்திய குருதியது…” from ஜீவ ராகங்கள்.

 • எங்கள் தேசம்...
  4:27
  4 4

  “03. எங்கள் தேசம்…” from ஜீவ ராகங்கள்.

 • புதிய சரிதம்..
  3:30
  2 2

  “04. புதிய சரிதம்..” from ஜீவ ராகங்கள்.

 • மனிதன் என்று...
  4:50
  2 2

  “05. மனிதன் என்று…” from ஜீவ ராகங்கள்.

 • கண்ணோடு ஒரு...
  7:06
  2 3

  “06. கண்ணோடு ஒரு…” from ஜீவ ராகங்கள்.

 • உலகம் எங்கும்...
  4:55
  3 2

  “07. உலகம் எங்கும்…” from ஜீவ ராகங்கள்.

 • நாம் பிறந்த நமது...
  5:16
  2 2

  “08. நாம் பிறந்த நமது…” from ஜீவ ராகங்கள்.

 • சுதந்திர தாகம்...
  6:49
  2 2

  “09. சுதந்திர தாகம்…” from ஜீவ ராகங்கள்.

 • பொழுது இது...
  6:18
  3 2

  “10. பொழுது இது…” from ஜீவ ராகங்கள்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

பூநகரி நாயகன்