காவியக் காற்று

இறுவெட்டு: காவியக் காற்று

இசையமைப்பாளர்: இசைப்பிரியன்

பாடல் வரிகள்: கலைப்பரிதி

பாடியவர்கள்: செங்கதிர், வைஷ்ணவி, தர்ணிகா, சாரங்கா, சுஸ்மினா, ஹரிணி, மலர்விழி, ஆஷா, லக்.ஷிதா, ஹரிஷாந், அம்றிதா, மிர்துளா, விபுர்ணன்.

முன்னுரை: கலைப்பரிதி

உருவாக்கம் – வெளியீடு: யுகம் கலையகம்.

 • முன்னுரை...
  2:38
  0 5

  “01. முன்னுரை…” from காவியக் காற்று.

 • எத்தனை பாடல்கள்...
  6:00
  4 7

  “02. எத்தனை பாடல்கள்…” from காவியக் காற்று.

 • உறுமியை எடுத்து...
  6:19
  5 8

  “03. உறுமியை எடுத்து…” from காவியக் காற்று.

 • கண்கள் கரைய...
  7:03
  4 6

  “04. கண்கள் கரைய…” from காவியக் காற்று.

 • ஆழக்கடல் அலை...
  5:32
  5 6

  “05. ஆழக்கடல் அலை…” from காவியக் காற்று.

 • எங்கே கோவில் எங்கே...
  5:02
  5 9

  “06. எங்கே கோவில் எங்கே…” from காவியக் காற்று.

 • பெத்த தாய் மண்ணை...
  5:25
  5 7

  “07. பெத்த தாய் மண்ணை…” from காவியக் காற்று.

 • தாயக கனவேந்தி...
  5:59
  5 7

  “08. தாயக கனவேந்தி…” from காவியக் காற்று.

 • அணைந்து போனது...
  6:45
  4 6

  “09. அணைந்து போனது…” from காவியக் காற்று.

 • நஞ்சு மாலை கட்டி...
  4:49
  5 7

  “10. நஞ்சு மாலை கட்டி…” from காவியக் காற்று.

 • செங்காற்றே செங்காற்றே...
  5:44
  4 6

  “11. செங்காற்றே செங்காற்றே…” from காவியக் காற்று.

 • கல்லறை தொடுகின்ற...
  5:10
  4 6

  “12. கல்லறை தொடுகின்ற…” from காவியக் காற்று.

 • காவியக் காற்று...
  5:26
  3 6

  “13. காவியக் காற்று…” from காவியக் காற்று.

 • தீயின் மேலே...
  4:47
  4 9

  “14. தீயின் மேலே…” from காவியக் காற்று.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை