கடலின் மடியில்

இறுவெட்டு: கடலின் மடியில்

உருவாக்கம்: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

வெளியீடு: தமிழீழ கடற்புலிகள், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

 • முகவுரை
  2:00
  3 5

  “01. முகவுரை” from கடலின் மடியில்.

 • தளராத துணிவோடு...
  6:21
  16 14

  “02. தளராத துணிவோடு…” from கடலின் மடியில்.

 • உறவு தேடும்...
  7:06
  7 8

  “03. உறவு தேடும்…” from கடலின் மடியில்.

 • நெஞ்சிலே இரத்தம்...
  6:49
  9 8

  “04. நெஞ்சிலே இரத்தம்…” from கடலின் மடியில்.

 • வான் வெளியில்...
  5:37
  11 11

  “05. வான் வெளியில்…” from கடலின் மடியில்.

 • எங்கே எங்கே...
  4:40
  10 13

  “06. எங்கே எங்கே…” from கடலின் மடியில்.

 • சங்கு முழங்கடா...
  3:31
  11 12

  “07. சங்கு முழங்கடா…” from கடலின் மடியில்.

 • பூவிழி சுமந்து...
  5:32
  11 8

  “08. பூவிழி சுமந்து…” from கடலின் மடியில்.

 • கிழக்கு வானம்...
  5:05
  13 13

  “09. கிழக்கு வானம்…” from கடலின் மடியில்.

 • மழை மேகம்...
  6:28
  17 11

  “10. மழை மேகம்…” from கடலின் மடியில்.

 • அப்புகாமி பெற்றெடுத்த...
  2:46
  5 8

  “11. அப்புகாமி பெற்றெடுத்த…” from கடலின் மடியில்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை