களத்தில் நிற்கும் வேங்கைகள்

இசைப்பேழை: களத்தில் நிற்கும் வேங்கைகள்

 • எரியும் சிதை...
  6:39
  3 5

  “01. எரியும் சிதை…” from களத்தில் நின்ற வேங்கைகள்.

 • அலைகடல் மீதில்...
  4:41
  3 4

  “02. அலைகடல் மீதில்…” from களத்தில் நின்ற வேங்கைகள்.

 • புலிப்படை எழுந்து...
  5:43
  0 4

  “03. புலிப்படை எழுந்து…” from களத்தில் நின்ற வேங்கைகள்.

 • உரிமை உறங்கும்...
  5:03
  0 3

  “04. உரிமை உறங்கும்…” from களத்தில் நின்ற வேங்கைகள்.

 • தாயிலும் மேலான...
  3:23
  1 3

  “05. தாயிலும் மேலான…” from களத்தில் நின்ற வேங்கைகள்.

 • அஞ்சாத நெஞ்சினர்...
  6:18
  1 3

  “06. அஞ்சாத நெஞ்சினர்…” from களத்தில் நின்ற வேங்கைகள்.

 • போருக்கு போகும்...
  6:01
  1 3

  “07. போருக்கு போகும்…” from களத்தில் நின்ற வேங்கைகள்.

 • தன்மானத் தமிழா...
  4:20
  1 3

  “08. தன்மானத் தமிழா…” from களத்தில் நின்ற வேங்கைகள்.

 • எங்களின் தேசம்...
  4:21
  0 5

  “09. எங்களின் தேசம்…” from களத்தில் நின்ற வேங்கைகள்.

 • வீரம் விளையும்...
  4:43
  1 4

  “10. வீரம் விளையும்…” from களத்தில் நின்ற வேங்கைகள்.


1 எண்ணங்கள் “களத்தில் நிற்கும் வேங்கைகள்”

 1. Ranesh

  பாடியவர்-கப்டன்-பியூஸ்மார்க்/வீரத்தேவன்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

பூநகரி நாயகன்