காந்தளின் கனவு

இறுவெட்டு: காந்தளின் கனவு

இசையமைப்பாளர்: இசைப்பிரியன்

பாடல் வரிகள்: கலைப்பரிதி

பாடியவர்கள்: வைஷ்ணவி, மிருதுளா, சந்திரமோகன், வசீகரன், றதுக்சா, தரணிகா, மாலதி, சாரங்கா, விபுர்ணன், சுஸ்மினா, மலர்விழி, சாருஜன்.

உருவாக்கம் – வெளியீடு: யுகம் கலையகம்.

 • முன்னுரை...
  2:52
  1 7

  “01. முன்னுரை…” from காந்தளின் கனவு.

 • ஊரெங்கும் பாட்டு...
  5:57
  15 27

  “02. ஊரெங்கும் பாட்டு…” from காந்தளின் கனவு.

 • கல்லறை கடவுளை...
  5:14
  12 28

  “03. கல்லறை கடவுளை…” from காந்தளின் கனவு.

 • நெய் விளக்கு...
  5:10
  14 18

  “04. நெய் விளக்கு…” from காந்தளின் கனவு.

 • மழைச் சத்தம்...
  4:50
  6 13

  “05. மழைச் சத்தம்…” from காந்தளின் கனவு.

 • செம்மண் காற்றே...
  5:24
  5 12

  “06. செம்மண் காற்றே…” from காந்தளின் கனவு.

 • தாயகக் கனவுகள்...
  5:06
  13 18

  “07. தாயகக் கனவுகள்…” from காந்தளின் கனவு.

 • விழிகள் சிந்திய...
  4:50
  6 12

  “08. விழிகள் சிந்திய…” from காந்தளின் கனவு.

 • காலங்கள் நீண்டு...
  5:52
  6 14

  “09. காலங்கள் நீண்டு…” from காந்தளின் கனவு.

 • அழகே ஒளி...
  4:27
  6 10

  “10. அழகே ஒளி…” from காந்தளின் கனவு.

 • நினைவுகள் எம்....
  5:18
  5 9

  “11. நினைவுகள் எம்….” from காந்தளின் கனவு.

 • தொலைவினில்....
  5:33
  5 13

  “12. தொலைவினில்….” from காந்தளின் கனவு.

 • இருட்டிலிருந்து....
  4:21
  5 14

  “13. இருட்டிலிருந்து….” from காந்தளின் கனவு.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்