கார்த்திகையின் கானம்

இறுவெட்டு: கார்த்திகையின் கானம்

 • பிறந்தநாள் தலைவர்...
  4:29
  2 1

  “01. பிறந்தநாள் தலைவர்…” from கார்த்திகையின் கானம்.

 • அதிகாலை வேளையில்...
  4:12
  2 0

  “02. அதிகாலை வேளையில்…” from கார்த்திகையின் கானம்.

 • கார்த்திகை மாதத்தில்...
  5:09
  2 1

  “03. கார்த்திகை மாதத்தில்…” from கார்த்திகையின் கானம்.

 • ஈழ கடலில் கடலோடு...
  5:09
  2 0

  “04. ஈழ கடலில் கடலோடு…” from கார்த்திகையின் கானம்.

 • வண்ணனே எங்கள்...
  3:56
  2 2

  “05. வண்ணனே எங்கள்…” from கார்த்திகையின் கானம்.

 • போர் மேகம் ஓய்ந்தாலும்...
  5:33
  2 1

  “06. போர் மேகம் ஓய்ந்தாலும்…” from கார்த்திகையின் கானம்.

 • மாவீரர் கல்லறைகள்...
  3:53
  2 1

  “07. மாவீரர் கல்லறைகள்…” from கார்த்திகையின் கானம்.

 • தலைவன் உயிரின்...
  5:40
  2 1

  “08. தலைவன் உயிரின்…” from கார்த்திகையின் கானம்.

 • காந்தனே காந்தனே...
  5:26
  2 0

  “09. காந்தனே காந்தனே…” from கார்த்திகையின் கானம்.

 • தலைவன் வழிகாட்டிய...
  6:04
  2 1

  “10. தலைவன் வழிகாட்டிய…” from கார்த்திகையின் கானம்.

 • புரட்சிமாறா புரட்சிமாறா...
  4:41
  1 1

  “11. புரட்சிமாறா புரட்சிமாறா…” from கார்த்திகையின் கானம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

எல்லாளன் பெயர் சொல்லி