கூவுகுயிலே

இசைப்பேழை: கூவுகுயிலே

பாடலாசிரியர்கள்: தமிழவள், கபிலன், ரமணன், தமிழேந்தி, காயத்திரி, சபரி

பாடியவர்கள்: மேளின், ரமணன், கபிலன், திவாகர், சத்தியசீலன், கெளசி

உருவாக்கம் – வெளியீடு: நிதர்சனம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

 • முகவுரை
  1:03
  1 3

  “01. முகவுரை” from கூவுகுயிலே.

 • வீரத்தின் விளை...
  3:59
  13 3

  “02. வீரத்தின் விளை…” from கூவுகுயிலே.

 • ஈழம் எங்கள்...
  5:34
  7 4

  “03. ஈழம் எங்கள்…” from கூவுகுயிலே.

 • கருப்பையில் வளரும்...
  5:54
  6 2

  “04. கருப்பையில் வளரும்…” from கூவுகுயிலே.

 • தமிழன்னை துயர்...
  6:04
  3 5

  “05. தமிழன்னை துயர்…” from கூவுகுயிலே.

 • புலிகளின் தாகம்...
  5:28
  6 3

  “06. புலிகளின் தாகம்…” from கூவுகுயிலே.

 • படையணி நகரும்...
  3:59
  4 3

  “07. படையணி நகரும்…” from கூவுகுயிலே.

 • கடலினில் எதிரியை...
  4:47
  8 6

  “08. கடலினில் எதிரியை…” from கூவுகுயிலே.

 • துயர புதர்கள்...
  4:32
  4 4

  “09. துயர புதர்கள்…” from கூவுகுயிலே.

 • தாயே நீயும்...
  5:05
  4 2

  “10. தாயே நீயும்…” from கூவுகுயிலே.

 • மறவர் நாங்கள்...
  5:38
  4 4

  “11. மறவர் நாங்கள்…” from கூவுகுயிலே.

 • பாடலிசை...
  4:09
  1 5

  “12. பாடலிசை…” from கூவுகுயிலே.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

புதிய காற்று