மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்

இறுவெட்டு: மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்

 • மாவீரர் யாரோ...
  5:24
  50 33

  “01. மாவீரர் யாரோ…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • ஓ வீரனே...
  6:03
  25 30

  “02. ஓ வீரனே…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • மாவீரர் புகழ்...
  5:03
  12 16

  “03. மாவீரர் புகழ்…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • கல்லறையில் விளக்கேற்றி...
  7:18
  14 24

  “04. கல்லறையில் விளக்கேற்றி…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • ஓ மரணித்த வீரனே...
  5:17
  11 11

  “05. ஓ மரணித்த வீரனே…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • விண்மீதிலே ஒளி...
  4:40
  12 14

  “06. விண்மீதிலே ஒளி…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • மானம் ஒன்றே...
  5:29
  7 20

  “07. மானம் ஒன்றே…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • விடுதலைப்புலி தங்கை...
  5:18
  7 10

  “08. விடுதலைப்புலி தங்கை…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • பொங்கும் கடலும்...
  6:29
  9 20

  “09. பொங்கும் கடலும்…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • விண்வரும் மேகங்கள்...
  7:10
  7 18

  “10. விண்வரும் மேகங்கள்…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • மாவீரர் யாரோ என்றால்...
  4:12
  5 14

  “11. மாவீரர் யாரோ என்றால்…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • எங்கள் தோழர்களின்...
  6:28
  10 14

  “12. எங்கள் தோழர்களின்…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.

 • நம்புங்கள் தமிழீழம்...
  3:51
  12 27

  “13. நம்புங்கள் தமிழீழம்…” from மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை