மேஜர் சிட்டுவின் ஈழ ராகங்கள்

இசைப்பேழை: மேஜர் சிட்டுவின் ஈழ ராகங்கள்

போராளிக் கலைஞர் பாடகர் மேஜர் சிட்டு ஆகிய மாவீரரின் குரலோசையில் பல்வேறு ஒலிநாடாக்களில் வந்த தமிழீழ விடுதலைக் கானங்களை ஓர் கோர்வையாக்கி தேசக்காற்று இணையம் வெளியீடு செய்வதையிட்டு பெரு நிறைவும், பெரு உவகையும் அடைகின்றோம்.

மேஜர் சிட்டுவின் நினைவுப் பாடலும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

பட்டென வந்தான்
வந்து பாடினான், பாடிவிட்டு
சிட்டென எழுந்து வானில்
சிறகென விரித்துச் சென்றான்.
– கவிஞர் புதுவை இரத்தினதுரை.

 • விழியில் சொரியும் அருவிகள்...
  7:31
  45 20

  “01 – விழியில் சொரியும் அருவிகள் ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • வெண்ணிலவும் சாய்ந்து...
  5:06
  38 3

  “02 – வெண்ணிலவும் சாய்ந்து” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • வெள்ளிநிலா விளக்கேற்றும்...
  8:01
  18 12

  “03 – வெள்ளிநிலா விளக்கேற்றும் ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • வருவாய் வருவாய் என...
  6:15
  15 11

  “04 – வருவாய் வருவாய் என ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • வருக எங்கள் மக்களே...
  5:14
  6 8

  “05 – வருக எங்கள் மக்களே ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • உருவெதும் தெரியாது...
  5:57
  12 9

  “06 – உருவெதும் தெரியாது ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • உன்னத விடுதலை உச்சங்களே...
  5:23
  14 8

  “07 – உன்னத விடுதலை உச்சங்களே” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • தளராத துணிவோடு களமாடினாய்...
  6:21
  17 12

  “08 – தளராத துணிவோடு களமாடினாய்” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • சோலையில் பாடும்...
  5:51
  8 7

  “09 – சோலையில் பாடும் ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • மூசும் அலை ஏறி...
  7:09
  11 13

  “10 – மூசும் அலை ஏறி” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • புலி ஒரு காலமும் பணியாது...
  7:07
  23 14

  “11 – புலி ஒரு காலமும் பணியாது ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • படகோட்டிகளே...
  5:04
  6 4

  “12 – படகோட்டிகளே ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • பகை விளையாடிடும்...
  5:38
  3 10

  “13 – பகை விளையாடிடும் ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • நெஞ்சினிலே இரத்தம்...
  6:48
  4 10

  “14 – நெஞ்சினிலே இரத்தம் ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • சாவினைத் தோள்மீது...
  7:15
  15 15

  “15 – சாவினைத் தோள்மீது” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • நீலக்கடல் ஏறி...
  6:35
  8 8

  “16 – நீலக்கடல் ஏறி ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • மழை மேகம் துளியாகி...
  6:27
  8 10

  “17 – மழை மேகம் துளியாகி ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • கண்ணீரில் காவியங்கள்...
  5:44
  13 10

  “18 – கண்ணீரில் காவியங்கள்” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • கடலின் அலை வந்து...
  3:56
  8 11

  “19 – கடலின் அலை வந்து ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • கடலிடை ரதிசும்...
  7:43
  6 9

  “20 – கடலிடை ரதிசும் ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • சின்ன சின்ன கண்ணில்...
  6:26
  15 11

  “21 – சின்ன சின்ன கண்ணில்” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • அலை தாவியே...
  4:20
  9 7

  “22 – அலை தாவியே ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • எங்கே எங்கே வேங்கைகள்...
  4:40
  11 6

  “23 – எங்கே எங்கே வேங்கைகள் ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • நிறைகுடத்தை...
  5:58
  4 6

  “24 – நிறைகுடத்தை ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • அங்கயற்கண்ணிக்கு ஆயிரம்...
  4:24
  15 14

  “25 – அங்கயற்கண்ணிக்கு ஆயிரம் ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • வாழ்த்துங்கள் நெஞ்சங்களே...
  5:04
  8 6

  “26 – வாழ்த்துங்கள் நெஞ்சங்களே” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • குருதி சொரிந்து...
  6:04
  7 8

  “27 – குருதி சொரிந்து ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • சிறகு முளைத்த...
  5:11
  8 8

  “28 – சிறகு முளைத்த ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • ரங்கா ரங்கா புலி...
  5:52
  12 17

  “29 – ரங்கா ரங்கா புலி” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • குணியாது கடல்வேங்கை...
  6:21
  5 7

  “30 – குணியாது கடல்வேங்கை ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • நிலவும் வானும் கடலும்...
  8:45
  8 14

  “31 – நிலவும் வானும் கடலும் ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • அலைபாடும் இசையோசை...
  6:55
  7 11

  “32 – அலைபாடும் இசையோசை ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • அமுத மழையில்...
  4:56
  4 6

  “33 – அமுத மழையில் ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • இதயக்கோவில் அழைக்குது...
  5:06
  5 7

  “34 – இதயக்கோவில் அழைக்குது ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • கரிகாலன் படையிது...
  6:11
  9 6

  “35 – கரிகாலன் படையிது ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • ஒரு தரம் விழிகளை...
  4:42
  12 13

  “36 – ஒரு தரம் விழிகளை ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • வாழ்க வாழ்க ஒளிவீச்சு...
  5:26
  3 7

  “37 – வாழ்க வாழ்க ஒளிவீச்சு ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • விழிகள் கரைய...
  8:33
  8 9

  “38 – விழிகள் கரைய ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • சங்கு முழங்கடா தமிழா...
  3:32
  7 9

  “39 – சங்கு முழங்கடா தமிழா ” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • கடலில் எழுதிடும்...
  6:52
  8 13

  “40 – கடலில் எழுதிடும்” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • விழிகளை மூடி...
  7:02
  11 12

  “41 – விழிகளை மூடி…” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • சிட்டு சிட்டு...
  5:13
  14 9

  “42 – சிட்டு சிட்டு” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.

 • வீரதமிழ் தேசத்திலே...
  5:55
  8 7

  “43 – வீரதமிழ் தேசத்திலே” from மேஜர் சிட்டுவின் கானம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

எல்லாளன் பெயர் சொல்லி