முன்னேறிப் பாய்வதென்ன அம்மா

இறுவெட்டு: முன்னேறிப் பாய்வதென்ன அம்மா

இசையமைப்பு மற்றும் உருவாக்கம்: கலைபண்பாட்டுக் கழகம் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

வெளியீடு: மகளிர் படையணி, தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

குறிப்பு: நெருப்பு நிலவுகள் எனும் பெயரிலும் இவ் இசைத்தட்டு வெளியீடு செய்யப்பட்டது.

 • முன்னேறிப் பாய்வது....
  5:40
  28 20

  “01. முன்னேறிப் பாய்வது….” from முன்னேறி பாய்வதென்ன அம்மா.

 • நிலவில் புதிய...
  4:41
  20 13

  “02. நிலவில் புதிய…” from முன்னேறி பாய்வதென்ன அம்மா.

 • நீரெடுத்து நீரும்...
  6:14
  14 15

  “03. நீரெடுத்து நீரும்…” from முன்னேறி பாய்வதென்ன அம்மா.

 • கிழக்கு வானம்...
  4:56
  15 10

  “04. கிழக்கு வானம்…” from முன்னேறி பாய்வதென்ன அம்மா.

 • ஆடிப் பாடுவோம்...
  4:29
  11 12

  “05. ஆடிப் பாடுவோம்…” from முன்னேறி பாய்வதென்ன அம்மா.

 • ஓ வரும் வரும்...
  5:35
  8 9

  “06. ஓ வரும் வரும்…” from முன்னேறி பாய்வதென்ன அம்மா.

 • காலநதி ஓடுகின்ற...
  5:42
  9 9

  “07. காலநதி ஓடுகின்ற…” from முன்னேறி பாய்வதென்ன அம்மா.

 • ஆகாயம் பூச்சிரிக்க...
  6:33
  6 6

  “08. ஆகாயம் பூச்சிரிக்க…” from முன்னேறி பாய்வதென்ன அம்மா.

 • நிறை குடத்தை...
  5:59
  4 7

  “09. நிறை குடத்தை…” from முன்னேறி பாய்வதென்ன அம்மா.

 • குருவிக் கூட்டம்...
  5:44
  10 16

  “10. குருவிக் கூட்டம்…” from முன்னேறி பாய்வதென்ன அம்மா.

 • எதிரியின் பாசறையில்...
  6:20
  6 12

  “11. எதிரியின் பாசறையில்…” from முன்னேறி பாய்வதென்ன அம்மா.

 • தீ எரியும் தேசத்தில்...
  5:57
  3 9

  “12. தீ எரியும் தேசத்தில்…” from முன்னேறி பாய்வதென்ன அம்மா.

 • ஓடு ஓடு நீயும்...
  5:40
  8 11

  “13. ஓடு ஓடு நீயும்…” from முன்னேறி பாய்வதென்ன அம்மா.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

எல்லாளன் பெயர் சொல்லி