தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் வாழ்த்துப் பாடல்கள்

இறுவட்டு: தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் வாழ்த்துப் பாடல்கள்

தேச விடுதலை என்ற உயரிய இலட்சியப் பற்றுடனும் பிரசவிக்கத் துடிக்கும் தமிழீழத் தாயின் வேதனைகளையும், ஏக்கங்களையும் தன்னகத்தே சுமந்துகொண்டும் தமிழீழத்தின் விடுதலைப் போரை பெரும் நெருப்பாறுகளைக் கடந்து எமது இனத்தை வழிநடத்திச் செல்லும் தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன் அவர்களின் பிறந்தநாள் பாடல்களை ஓர் கோர்வையாக்கி இங்கே பதிவு செய்கின்றோம்.

தலைவன் பிறந்தநாள் – அதுவே
தமிழன் நிமிர்ந்தநாள்.

 • அண்ணன் பிறந்த...
  7:10
  16 7

  “அண்ணன் பிறந்த…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • எங்கள் தலைவன்...
  6:23
  11 9

  “எங்கள் தலைவன்…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • தேசக்காற்றே...
  6:49
  8 2

  “தேசக்காற்றே…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பேசாமல் பேச...
  5:50
  4 7

  “பேசாமல் பேச…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பொங்கிடும் கடற்கரை...
  6:36
  8 6

  “பொங்கிடும் கடற்கரை…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • மாமாரி பொழிகின்ற.....
  6:16
  6 9

  “மாமாரி பொழிகின்ற…..” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • கார்த்திகையே எங்கள்.......
  6:32
  4 4

  “கார்த்திகையே எங்கள்…….” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • ஆழக்கடல் எங்கும் சோழ மகராஜன்
  7:48
  7 7

  “ஆழக்கடல் எங்கும் சோழ மகராஜன்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பிரபாகரா பிரபாகரா
  5:25
  7 9

  “பிரபாகரா பிரபாகரா” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • என் இனமே என்...
  5:02
  6 7

  “என் இனமே என்…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • உதயம் காட்டும்....
  6:06
  3 4

  “உதயம் காட்டும்….” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • தாய்த்தமிழ் வடிவான...
  4:22
  6 8

  “தாய்த்தமிழ் வடிவான…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • தமிழீழ தலைவீரம்.......
  7:48
  5 6

  “தமிழீழ தலைவீரம்…….” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • வரிப்புலி....
  6:16
  5 8

  “வரிப்புலி….” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • வீரத்தின் வடிவான....
  4:24
  6 5

  “வீரத்தின் வடிவான….” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பிரபாகரன் எங்கள்...
  7:41
  8 11

  “பிரபாகரன் எங்கள்…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • எங்கிருந்தாலும் – பெண்
  5:51
  4 3

  “எங்கிருந்தாலும் – பெண்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • தமிழீழ காவலனே...
  5:24
  2 4

  “தமிழீழ காவலனே…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • அண்ணனே எங்கள்
  4:32
  2 6

  “அண்ணனே எங்கள்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • எங்கிருந்தாலும் – ஆண்
  5:51
  3 2

  “எங்கிருந்தாலும் – ஆண்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • குறிஞ்சிமுல்லை....
  3:28
  3 4

  “குறிஞ்சிமுல்லை….” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • கண்ணீர் மழை
  5:24
  3 4

  “கண்ணீர் மழை” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • அடைமழை நேரம்.....
  5:22
  2 5

  “அடைமழை நேரம்…..” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • ராஜ கோபுரம் எங்கள்
  5:15
  4 7

  “ராஜ கோபுரம் எங்கள்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • சூறைக்காற்று...
  4:16
  2 4

  “சூறைக்காற்று…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • தலைவன்...
  5:50
  2 4

  “தலைவன்…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • தலைமகனே எங்கள்...
  5:41
  4 5

  “தலைமகனே எங்கள்…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பிரபாகரனை பின்பற்று
  5:24
  4 5

  “பிரபாகரனை பின்பற்று” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பிரபாகரன்...
  6:04
  6 8

  “பிரபாகரன்…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பொங்கும் தமிழீழ....
  4:13
  4 7

  “பொங்கும் தமிழீழ….” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • எங்கள் அண்ணன் பிரபாகரன்
  7:20
  6 2

  “எங்கள் அண்ணன் பிரபாகரன்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • முட்டி முட்டி
  5:39
  2 6

  “முட்டி முட்டி” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • ஒரு தலைவனின் வரவு
  6:56
  6 10

  “ஒரு தலைவனின் வரவு” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • மலையை நிகர்த்த
  4:24
  4 5

  “மலையை நிகர்த்த” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • கார்த்திகை திங்கள்...
  4:28
  4 6

  “கார்த்திகை திங்கள்…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • எம் தலைவன்...
  5:16
  2 6

  “எம் தலைவன்…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • நிமிர்ந்தான் பிரபாகரன்
  6:24
  5 5

  “நிமிர்ந்தான் பிரபாகரன்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பிரபாகரன்
  7:06
  3 6

  “பிரபாகரன்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • படிக்கும்போதே....
  4:25
  1 6

  “படிக்கும்போதே….” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • தமிழ் வானில்...
  6:51
  2 7

  “தமிழ் வானில்…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • தலைவா தலைவா….
  3:51
  4 5

  “தலைவா தலைவா….” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பிரபாகரன் என்று...
  5:43
  3 10

  “பிரபாகரன் என்று…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • வான்படை கண்ட...
  5:08
  2 6

  “வான்படை கண்ட…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • தலைமறைவுப்
  7:50
  2 5

  “தலைமறைவுப்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • உலகத் தமிழினமே…..
  5:19
  2 4

  “உலகத் தமிழினமே…..” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பிரபாகரன் எங்கள்...
  7:41
  5 8

  “பிரபாகரன் எங்கள்…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • வன்னிக்காடு....
  4:53
  6 3

  “வன்னிக்காடு….” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • எல்லாம் வல்ல எம்
  5:56
  1 4

  “எல்லாம் வல்ல எம்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • கருணையே...
  6:30
  2 2

  “கருணையே…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • மக்களெல்லாம்...
  4:44
  4 4

  “மக்களெல்லாம்…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • உலகத்தில் மாவீரர்
  7:31
  2 4

  “உலகத்தில் மாவீரர்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • சுட்டும் விரலால்
  4:54
  3 4

  “சுட்டும் விரலால்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பொங்கிடும் கடலலை...
  5:28
  3 8

  “பொங்கிடும் கடலலை…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • தமிழே எங்கள்
  5:36
  3 6

  “தமிழே எங்கள்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பிரபாகரன் நினைத்தது...
  5:08
  2 6

  “பிரபாகரன் நினைத்தது…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பிரபாகரன் போடும்
  6:51
  2 8

  “பிரபாகரன் போடும்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • முதல் நின்று....
  3:42
  2 4

  “முதல் நின்று….” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • எங்கள் தேசம்....
  6:43
  3 4

  “எங்கள் தேசம்….” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • காட்டுத் தீயாய்
  5:16
  3 3

  “காட்டுத் தீயாய்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • எங்கள் தலைவர்
  4:45
  3 4

  “எங்கள் தலைவர்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • எங்கே போனது...
  5:18
  1 5

  “எங்கே போனது…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • சின்னச்சின்ன
  6:28
  3 7

  “சின்னச்சின்ன” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • முப்படை கண்ட...
  5:14
  4 8

  “முப்படை கண்ட…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • என் தம்பி....
  6:59
  3 4

  “என் தம்பி….” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பிரபாகரன் ஒரு
  8:32
  2 5

  “பிரபாகரன் ஒரு” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பெருந்தமிழ் மாந்தர்
  4:30
  2 3

  “பெருந்தமிழ் மாந்தர்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • காற்றின் காலடி
  6:30
  3 11

  “காற்றின் காலடி” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பிரபாகரன் வழி நில்லு
  5:54
  3 6

  “பிரபாகரன் வழி நில்லு” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • மின்னல் தலைவன்...
  6:38
  4 8

  “மின்னல் தலைவன்…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பிரபாகரன் படை...
  6:09
  4 4

  “பிரபாகரன் படை…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • வருவாண்டா பிரபாகரன்
  4:58
  5 5

  “வருவாண்டா பிரபாகரன்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பிரபாகரன் தமிழ்
  7:08
  2 3

  “பிரபாகரன் தமிழ்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • எங்கே உயிர் எங்கே...
  5:13
  6 3

  “எங்கே உயிர் எங்கே…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • வந்ததடி பெண்ணே
  6:54
  3 5

  “வந்ததடி பெண்ணே” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பிரபாகரன் படை...
  4:37
  3 4

  “பிரபாகரன் படை…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • பிரபாகரன் எங்கள்
  7:06
  5 4

  “பிரபாகரன் எங்கள்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • எங்கள் தலைவன் பிரபாகரன்
  6:23
  4 6

  “எங்கள் தலைவன் பிரபாகரன்” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • புலியே புலியே...
  7:21
  3 6

  “புலியே புலியே…” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.

 • தலைவரின் ஆணை
  7:25
  5 8

  “தலைவரின் ஆணை” from Thesiyath Thalaivar Vaazhth Padalkal.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை