நெய்தல்

இறுவெட்டு: நெய்தல்

இசையமைப்பாளர்: இசைவாணர் கண்ணன்

உருவாக்கம்: தமிழீழ கடற்புலிகள், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

வெளியீடு: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

இது விடுதலைப்புலிகளின் கடற்புலி அமைப்புக் கலைஞர்களின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சி.

 • சமர்ப்பணம்
  1:08
  9 5

  “01 – சமர்ப்பணம்” from நெய்தல்.

 • அறிமுக உரை
  2:55
  5 1

  “02 – அறிமுக உரை” from நெய்தல்.

 • ஆழக்கடல் எங்கும்...
  7:30
  12 9

  “03 – ஆழக்கடல் எங்கும்” from நெய்தல்.

 • கடலலையே கொஞ்சம்...
  6:35
  10 10

  “04 – கடலலையே கொஞ்சம்” from நெய்தல்.

 • முந்தி எங்கள்...
  5:53
  4 5

  “05 – முந்தி எங்கள்” from நெய்தல்.

 • நீலக்கடலே நெடுவான்...
  4:11
  8 12

  “06 – நீலக்கடலே நெடுவான்” from நெய்தல்.

 • புதிய வரலாறு...
  4:42
  6 8

  “07 – புதிய வரலாறு” from நெய்தல்.

 • கடலதை நாங்கள்...
  6:31
  6 6

  “08 – கடலதை நாங்கள்” from நெய்தல்.

 • வெள்ளிநிலா விளக்கேற்றும்...
  7:53
  5 9

  “09 – வெள்ளிநிலா விளக்கேற்றும்” from நெய்தல்.

 • நாம் சிந்திய குருதி...
  4:40
  8 6

  “10 – நாம் சிந்திய குருதி” from நெய்தல்.

 • அலையே நீயும்...
  4:21
  8 7

  “11 – அலையே நீயும்” from நெய்தல்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை