நெருப்பின் சலங்கை

இசைப்பேழை: நெருப்பின் சலங்கை

பாடலாசிரியர்: கலைமாமணி கவிஞர் ந.மா.முத்துக்கூத்தன்

இசைவடிவம்: கலைமாமணி ஏ.கே.காளீஸ்வரன்.

இசை இயக்கம் மற்றும் நட்டுவாங்கம்: தமிழிசைப்பாணர் ஏ.கஜேந்திரன்.

பாடியவர்கள்: ரி.எல்.மகாராஜன், சீதாலட்சுமி, கஜேந்திரன், நிர்மலா.

உருவாக்கம் – வெளியீடு: தமிழர் நலன்புரிச் சங்கம் சொலத்தூண்.

 • மல்லாரி...
  8:15
  12 2

  “01 – மல்லாரி” from நெருப்பின் சலங்கை.

 • வணக்கம் வணக்கம்...
  5:18
  8 5

  “02 – வணக்கம் வணக்கம்” from நெருப்பின் சலங்கை.

 • ஐதீஸ்வரம்...
  8:13
  5 2

  “03 – ஐதீஸ்வரம்” from நெருப்பின் சலங்கை.

 • இன்னும் இன உணர்வு...
  6:32
  5 5

  “04 – இன்னும் இன உணர்வு” from நெருப்பின் சலங்கை.

 • ஒரு மொழி வைத்து...
  9:32
  5 3

  “05 – ஒரு மொழி வைத்து” from நெருப்பின் சலங்கை.

 • வாராண்டா வாராண்டா...
  7:36
  5 3

  “06 – வாராண்டா வாராண்டா” from நெருப்பின் சலங்கை.

 • பல்லைப் பறிகொடுத்த...
  9:07
  1 2

  “07 – பல்லைப் பறிகொடுத்த” from நெருப்பின் சலங்கை.

 • தில்லானா...
  7:01
  2 2

  “08 – தில்லானா” from நெருப்பின் சலங்கை.

 • வல்வெட்டி ஊர் தந்த...
  9:06
  7 2

  “09 – வல்வெட்டி ஊர் தந்த” from நெருப்பின் சலங்கை.

 • நல்ல தமிழ்ப் பெயரை...
  8:29
  4 2

  “10 – நல்ல தமிழ்ப் பெயரை” from நெருப்பின் சலங்கை.

 • பச்சைக்குத்தி...
  11:15
  6 2

  “11 – பச்சைக்குத்தி” from நெருப்பின் சலங்கை.

 • நல்ல காலம்...
  4:50
  2 2

  “12 – நல்ல காலம்” from நெருப்பின் சலங்கை.

 • வெற்றியோடு...
  5:53
  5 3

  “13 – வெற்றியோடு” from நெருப்பின் சலங்கை.

 • ஆடடி கண்ணே...
  8:14
  3 5

  “14 – ஆடடி கண்ணே” from நெருப்பின் சலங்கை.

 • முடிவுரை
  0:58
  1 2

  “15 – முடிவுரை” from நெருப்பின் சலங்கை.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேள்வி