நிமிர்ந்து நில் நெருப்பாய்

இறுவெட்டு: நிமிர்ந்து நில் நெருப்பாய்

இசையமைப்பாளர்: முகிலரசன்

பாடல் வரிகள்: கலைப்பரிதி

பாடியவர்கள்: வசீகரன், சந்திரமோகன், கனிஷா, ஹர்ஷா, சாரங்கா, கரோலின், தாட்ஷாயனி, தேனுஜா, ஆர்த்திகா, சுகந்தன், ஷனுஜன், திருஷா.

முன்னுரை: ஜனனி

உருவாக்கம் – வெளியீடு: யுகம் கலையகம்.

 • முன்னுரை...
  2:38
  3 2

  “01. முன்னுரை…” from நிமிர்ந்து நில் நெருப்பாய்.

 • பொங்கி எழுகிறது...
  5:59
  5 4

  “02. பொங்கி எழுகிறது…” from நிமிர்ந்து நில் நெருப்பாய்.

 • தூக்கி அடிடா போர்...
  5:40
  4 4

  “03. தூக்கி அடிடா போர்…” from நிமிர்ந்து நில் நெருப்பாய்.

 • விழியோரம் பொழுது...
  6:02
  4 4

  “04. விழியோரம் பொழுது…” from நிமிர்ந்து நில் நெருப்பாய்.

 • தாய் மண்ணில் வேரோடும்...
  5:40
  4 4

  “05. தாய் மண்ணில் வேரோடும்…” from நிமிர்ந்து நில் நெருப்பாய்.

 • மாவீரர் சாமி என்று...
  4:59
  5 4

  “06. மாவீரர் சாமி என்று…” from நிமிர்ந்து நில் நெருப்பாய்.

 • தேசமே தேசமே...
  5:08
  5 4

  “07. தேசமே தேசமே…” from நிமிர்ந்து நில் நெருப்பாய்.

 • தீபம் ஏற்றி பூக்கள்...
  5:43
  4 4

  “08. தீபம் ஏற்றி பூக்கள்…” from நிமிர்ந்து நில் நெருப்பாய்.

 • எங்கே எங்கே சென்றாலும்...
  5:01
  4 4

  “09. எங்கே எங்கே சென்றாலும்…” from நிமிர்ந்து நில் நெருப்பாய்.

 • தமிழீழத் தலைவா...
  4:28
  4 4

  “10. தமிழீழத் தலைவா…” from நிமிர்ந்து நில் நெருப்பாய்.

 • தேசத்தின் வாழ்வு...
  5:05
  4 4

  “11. தேசத்தின் வாழ்வு…” from நிமிர்ந்து நில் நெருப்பாய்.

 • மாவீரர் தாய்நாடு...
  5:33
  3 4

  “12. மாவீரர் தாய்நாடு…” from நிமிர்ந்து நில் நெருப்பாய்.

 • ஈழம் எங்கள் கோவில்...
  4:52
  2 5

  “13. ஈழம் எங்கள் கோவில்…” from நிமிர்ந்து நில் நெருப்பாய்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை