நிமிர்வோம் வெல்வோம்

இசைப்பேழை: நிமிர்வோம் வெல்வோம்

இசையமைத்து பாடியவர்: செந்தூரன் அழகையா

அறிமுகக்குரல்: வேலணையூர் பாலா

உருவாக்கம், வெளியீடு: freedom Recordz Entertainment

 • முகவுரை
  2:24
  0 4

  “01 – முகவுரை” from நிமிர்வோம் வெல்வோம் .

 • தமிழா நீ தமிழீழ...
  5:54
  2 11

  “02 – தமிழா நீ தமிழீழ” from நிமிர்வோம் வெல்வோம் .

 • எங்கள் இனம்...
  6:23
  0 8

  “03 – எங்கள் இனம்” from நிமிர்வோம் வெல்வோம் .

 • ஓளி பிறந்த வானில்...
  4:08
  2 2

  “04 – ஓளி பிறந்த வானில்” from நிமிர்வோம் வெல்வோம் .

 • தாயக போரிலே...
  4:20
  0 2

  “05 – தாயக போரிலே” from நிமிர்வோம் வெல்வோம் .

 • அடங்காத் தமிழா...
  4:23
  1 2

  “06 – அடங்காத் தமிழா” from நிமிர்வோம் வெல்வோம் .

 • உரிமைப்போர்...
  4:01
  1 5

  “07 – உரிமைப்போர்” from நிமிர்வோம் வெல்வோம் .

 • பொங்கு தமிழா...
  4:43
  1 6

  “08 – பொங்கு தமிழா” from நிமிர்வோம் வெல்வோம் .

 • எழுவோம் வெல்வோம்...
  5:43
  1 7

  “09 – எழுவோம் வெல்வோம்” from நிமிர்வோம் வெல்வோம் .

 • எனக்கு ஒரு கனவு...
  4:21
  1 6

  “10 – எனக்கு ஒரு கனவு” from நிமிர்வோம் வெல்வோம் .

 • என்னிடம் கூறு...
  4:32
  1 9

  “11 – என்னிடம் கூறு” from நிமிர்வோம் வெல்வோம் .

 • வெற்றி உயரும்...
  4:00
  2 8

  “12 – வெற்றி உயரும்” from நிமிர்வோம் வெல்வோம் .

 • தேசம்...
  5:34
  0 9

  “13 – தேசம்” from நிமிர்வோம் வெல்வோம் .

 • ஈழமண்ணில்...
  4:40
  2 7

  “14 – ஈழமண்ணில்” from நிமிர்வோம் வெல்வோம் .


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்