ஒன்றாய் வெல்வோம்

இசைப்பேழை: ஒன்றாய் வெல்வோம்

பாடலாசிரியர்கள்: கவின், ராஜன், ஈசன்

பாடியவர்கள் : செந்தூரன் அழகையா, சிவகுமாரன் முருகையா

அறிமுகக்குரல்: வேலணையூர் பாலா

உருவாக்கம்: freedom Recordz Entertainment

வெளியீடு: சங்கிலியன், கனடா.

 • முகவுரை
  2:25
  1 2

  “01 – முகவுரை” from ஒன்றாய் வெல்வோம் .

 • தீராத தாகம் ஏந்தி...
  5:35
  9 5

  “02 – தீராத தாகம் ஏந்தி” from ஒன்றாய் வெல்வோம் .

 • வாரணம் ஆயிரம்...
  5:22
  3 4

  “03 – வாரணம் ஆயிரம்” from ஒன்றாய் வெல்வோம் .

 • மாவீர தியாகங்கள்...
  5:50
  2 4

  “04 – மாவீர தியாகங்கள்” from ஒன்றாய் வெல்வோம் .

 • மாவீரர் மாவீரர்...
  6:05
  3 3

  “05 – மாவீரர் மாவீரர்” from ஒன்றாய் வெல்வோம் .

 • வீரம் ஏந்திய...
  5:52
  2 4

  “06 – வீரம் ஏந்திய” from ஒன்றாய் வெல்வோம் .

 • வெயிலோடு விழியேறி...
  6:40
  1 2

  “07 – வெயிலோடு விழியேறி” from ஒன்றாய் வெல்வோம் .

 • தாய் ஈழ மண் காத்த...
  6:25
  5 5

  “08 – தாய் ஈழ மண் காத்த” from ஒன்றாய் வெல்வோம் .

 • எங்க வீரமாவீர...
  4:38
  0 4

  “09 – எங்க வீரமாவீர” from ஒன்றாய் வெல்வோம் .

 • அண்ணனின் பரம்பரை...
  4:10
  1 4

  “10 – அண்ணனின் பரம்பரை” from ஒன்றாய் வெல்வோம் .

 • வா .. பழனி முன்ன நில்லு...
  4:50
  2 4

  “11 – வா .. பழனி முன்ன நில்லு” from ஒன்றாய் வெல்வோம் .

 • வீர வம்சமடா...
  4:21
  2 3

  “12 – வீர வம்சமடா” from ஒன்றாய் வெல்வோம் .

 • அவர் லீடர்...
  4:23
  1 4

  “13 – அவர் லீடர்” from ஒன்றாய் வெல்வோம் .

 • கார்த்திகை 27 மாவீரர் நாள்...
  6:46
  2 14

  “14 – கார்த்திகை 27 மாவீரர் நாள் ” from ஒன்றாய் வெல்வோம் .


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்