பேரலை தந்த பேரவலம்

இசைப்பேழை: பேரலை தந்த பேரவலம்

தமிழீழத்தில் 26 மார்கழி 2004 அன்று இடம்பெற்ற ஆழிப்பேரலை அனர்த்தத்தின் நினைவாக வெளிவந்த பாடல்கள்.

 • முன்னுரை
  5:22
  0 1

  “01. முன்னுரை” from பேரலை தந்த பேரவலம்.

 • கடலே கடலலையே...
  6:58
  1 1

  “02. கடலே கடலலையே…” from பேரலை தந்த பேரவலம்.

 • கடலம்மா கடலம்மா...
  5:32
  0 1

  “03. கடலம்மா கடலம்மா…” from பேரலை தந்த பேரவலம்.

 • கடல் அம்மா கடல்...
  6:08
  0 1

  “04. கடல் அம்மா கடல்…” from பேரலை தந்த பேரவலம்.

 • தமிழா தமிழா...
  6:11
  1 1

  “05. தமிழா தமிழா…” from பேரலை தந்த பேரவலம்.

 • வாழ்விற்கு வந்த...
  8:31
  0 1

  “06. வாழ்விற்கு வந்த…” from பேரலை தந்த பேரவலம்.

 • ஏன் இந்த அலை...
  5:34
  0 1

  “07. ஏன் இந்த அலை…” from பேரலை தந்த பேரவலம்.

 • மனதிலே ஆயிரம்...
  6:50
  0 2

  “08. மனதிலே ஆயிரம்…” from பேரலை தந்த பேரவலம்.

 • கடல் அலையே...
  4:15
  0 1

  “09. கடல் அலையே…” from பேரலை தந்த பேரவலம்.

 • வான் இடிந்து...
  9:23
  0 1

  “10. வான் இடிந்து…” from பேரலை தந்த பேரவலம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை