பூபாளம்

இசைப்பேழை: பூபாளம்

உருவாக்கம்: கலைபண்பாட்டுக் கழகம் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

வெளியீடு: நிதர்சனம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்தின் ஆரம்ப நாட்களில் நிதர்சன நிறுவனத்தின் வெளியீடுகள் ஒலிநாடா (Cassette tape) தழுவி இருந்தமையால் நூற்றாண்டின் வளர்ச்சியில் இலத்திரனியல் முறையில் மாற்றப்பட்டு தேசக்காற்றில் ஆவணமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

 • முகவுரை
  1:00
  5 5

  “01. முகவுரை” from பூபாளம்.

 • எமது தமிழீழ...
  0:17
  14 6

  “02. எமது தமிழீழ…” from பூபாளம்.

 • பெற்ற தாயின் மனம்....
  5:00
  13 8

  “03. பெற்ற தாயின் மனம்….” from பூபாளம்.

 • எந்த ஒரு போராட்டமும்....
  0:23
  4 5

  “04. எந்த ஒரு போராட்டமும்….” from பூபாளம்.

 • மக்கள் சக்தி
  6:15
  5 6

  “05. மக்கள் சக்தி” from பூபாளம்.

 • தாயகம் காப்பதற்கு....
  0:07
  5 6

  “06. தாயகம் காப்பதற்கு….” from பூபாளம்.

 • செந்தமிழ் ஈழம்....
  5:38
  5 7

  “07. செந்தமிழ் ஈழம்….” from பூபாளம்.

 • இனி வருவது...
  0:16
  1 5

  “08. இனி வருவது…” from பூபாளம்.

 • இராவணன் ஆண்டால்....
  6:16
  6 8

  “09. இராவணன் ஆண்டால்….” from பூபாளம்.

 • திட்டமிட்ட குடியேற்றம்....
  0:18
  1 5

  “10. திட்டமிட்ட குடியேற்றம்….” from பூபாளம்.

 • மாணிக்க தேரில்....
  4:07
  4 6

  “11. மாணிக்க தேரில்….” from பூபாளம்.

 • கடந்து வந்த....
  0:08
  6 5

  “12. கடந்து வந்த….” from பூபாளம்.

 • கரடு முரடான....
  3:56
  4 6

  “13. கரடு முரடான….” from பூபாளம்.

 • விலங்கு தெறிக்கின்றது....
  0:11
  3 6

  “14. விலங்கு தெறிக்கின்றது….” from பூபாளம்.

 • இந்த ஆண்டு.....
  3:53
  3 6

  “15. இந்த ஆண்டு…..” from பூபாளம்.

 • எமது தாயக மண்ணை....
  0:13
  2 5

  “16. எமது தாயக மண்ணை….” from பூபாளம்.

 • இரத்தத்தில் சிவந்த....
  7:20
  8 10

  “17. இரத்தத்தில் சிவந்த….” from பூபாளம்.

 • எதிரியின் காலடி....
  0:13
  2 5

  “18. எதிரியின் காலடி….” from பூபாளம்.

 • கண்மணி ராஜா....
  4:55
  3 6

  “19. கண்மணி ராஜா….” from பூபாளம்.

 • தமிழினம் தலைநிமிர்ந்து...
  3:04
  4 9

  “20. தமிழினம் தலைநிமிர்ந்து…” from பூபாளம்.

 • முடிவுரை
  0:25
  0 5

  “21. முடிவுரை” from பூபாளம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

புதிய காற்று