புலிவேட்டு புதுப்பாட்டு

இறுவெட்டு: புலிவேட்டு புதுப்பாட்டு

பாடலாசிரியர்கள்: மறத்தமிழ் வேந்தன்.

இசையமைப்பாளர்: தேனிசை செல்லப்பா

பின்னணி இசை: இளங்கோ செல்லப்பா

பாடியவர்கள்: தேனிசை செல்லப்பா, சாந்தி நாகராஜன், கல்யாணி உமாகாந்தன்.

வெளியீடு: உலகத் தமிழர் வன்கூவர் கிளை (பிரிட்டிஸ் கொலம்பியா), கனடா.

 • முகவுரை
  0:58
  2 2

  “01 – முகவுரை” from புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு .

 • உலகத்தில் மாவீரர்...
  7:31
  6 3

  “02 – உலகத்தில் மாவீரர்” from புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு .

 • கடவுச் சீட்டு...
  6:10
  6 3

  “03 – கடவுச் சீட்டு” from புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு .

 • அக்கலக்கா...
  6:53
  4 5

  “04 – அக்கலக்கா” from புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு .

 • ஆனையிறவு...
  8:28
  5 5

  “05 – ஆனையிறவு” from புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு .

 • மனதில் உறுதி...
  6:24
  3 5

  “06 – மனதில் உறுதி” from புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு .

 • கை குலுக்கம்மா...
  2:40
  6 5

  “07 – கை குலுக்கம்மா” from புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு .

 • கை குலுக்கம்மா II...
  4:23
  4 5

  “08 – கை குலுக்கம்மா II” from புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு .

 • பிரபாகரன் ஒரு...
  8:32
  7 8

  “09 – பிரபாகரன் ஒரு” from புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு .

 • காசிஆனந்தன் பாட்டு...
  8:08
  5 6

  “10 – காசிஆனந்தன் பாட்டு” from புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு .

 • மாண்ட மறவர்கள்...
  8:51
  3 5

  “11 – மாண்ட மறவர்கள்” from புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு .

 • போடாதீங்கள் மாமி...
  5:24
  4 6

  “12 – போடாதீங்கள் மாமி” from புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு .


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

பூநகரி நாயகன்