புதியதோர் புறம்

இசைப்பேழை: புதியதோர் புறம்

இசையமைப்பு மற்றும் உருவாக்கம்: கலைபண்பாட்டுக் கழகம் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

வெளியீடு: தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

குறிப்பு: விடியலின் பாடல்கள் எனும் பெயரிலும் இவ் இசைத்தட்டு வெளியீடு செய்யப்பட்டது.

 • எந்தையார் ஆண்ட...
  4:30
  7 12

  “01. எந்தையார் ஆண்ட” from புதியதோர் புறம்.

 • எம்மண்ணில் எதிரிகள்...
  1:51
  6 7

  “02. எம்மண்ணில் எதிரிகள்” from புதியதோர் புறம்.

 • சிங்களம் எங்களை...
  4:54
  3 5

  “03. சிங்களம் எங்களை” from புதியதோர் புறம்.

 • தூக்கம் ஏனடா...
  3:49
  3 5

  “04. தூக்கம் ஏனடா” from புதியதோர் புறம்.

 • தம்பிகள் தங்கைகளே...
  4:39
  2 5

  “05. தம்பிகள் தங்கைகளே” from புதியதோர் புறம்.

 • வீட்டுக்கொரு மைந்தன்...
  4:11
  4 6

  “06. வீட்டுக்கொரு மைந்தன்” from புதியதோர் புறம்.

 • என் தம்பி போனானடா...
  5:25
  3 4

  “07. என் தம்பி போனானடா” from புதியதோர் புறம்.

 • வேங்கையாக போகும்...
  4:07
  4 7

  “08. வேங்கையாக போகும்” from புதியதோர் புறம்.

 • போர் என்று படை...
  5:02
  5 6

  “09. போர் என்று படை” from புதியதோர் புறம்.

 • கண்ணீரில் காவியங்கள்...
  5:44
  3 5

  “10. கண்ணீரில் காவியங்கள்” from புதியதோர் புறம்.

 • கரும்புலி என்றொரு...
  4:27
  4 4

  “11. கரும்புலி என்றொரு” from புதியதோர் புறம்.

 • சாக துணிந்தவர்...
  4:16
  3 6

  “12. சாக துணிந்தவர்” from புதியதோர் புறம்.

 • நாம் மீண்டும்...
  4:56
  5 6

  “13. நாம் மீண்டும்” from புதியதோர் புறம்.

 • தமிழீழ விடுதலை புலிகள்...
  6:54
  9 7

  “14. தமிழீழ விடுதலை புலிகள்” from புதியதோர் புறம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

பூநகரி நாயகன்