புயல்

இறுவெட்டு: புயல்

இசையமைப்பாளர்: இரா செங்கதிர்

ஒலிப்பதி: செஞ்சுடர் கலையகம்.

பாடலாசிரியர்கள்: துளசிச்செல்வன், சாந்தி நேசக்கரம், செல்வா, புவனா, தவம் , வன்னியூர் குருஸ்.

பாடியவர்கள்: இரா செங்கதிர், லெயா, உவானா, சினேறுகா, தேன்மொழி பஞ்சுதா, கரிசாந், சுடர்ச்செழியன், அக்சயன், ஐpனோசன், கரிகரணி கவிசன், அமலியா, தர்ணிகா.

உருவாக்கம், வெளியீடு: சுரலயம் இசைப்பள்ளி.

 • முன்னுரை
  2:44
  3 3

  “01. முன்னுரை” from புயல்.

 • வீசட்டும் தேசக்காற்று...
  5:40
  5 6

  “02. வீசட்டும் தேசக்காற்று…” from புயல்.

 • ஈழம் உயிரில் கலந்த...
  5:13
  6 4

  “03. ஈழம் உயிரில் கலந்த…” from புயல்.

 • அலை தாவும் படகேறி...
  5:39
  6 4

  “04. அலை தாவும் படகேறி…” from புயல்.

 • உயிர்களை கொடுத்தனர்...
  7:25
  5 4

  “05. உயிர்களை கொடுத்தனர்…” from புயல்.

 • 06. காதல் கொண்டேன்...
  6:33
  5 4

  “06. காதல் கொண்டேன்…” from புயல்.

 • மறவா மறவா மக்கள்...
  4:44
  4 4

  “07. மறவா மறவா மக்கள்…” from புயல்.

 • உன்னைத் தானே கண்கள்...
  7:38
  3 4

  “08. உன்னைத் தானே கண்கள்…” from புயல்.

 • மறந்தா போகும்...
  8:04
  3 4

  “09. மறந்தா போகும்…” from புயல்.

 • தேசம் ஒரு நாள்...
  5:21
  3 5

  “10. தேசம் ஒரு நாள்…” from புயல்.

 • வன்னி நாச்சியார்...
  5:34
  2 4

  “11. வன்னி நாச்சியார்…” from புயல்.

 • நாளைய உலகில்...
  6:06
  2 5

  “12. நாளைய உலகில்…” from புயல்.

 • கார்த்திகை ஈரம்...
  5:31
  7 7

  “13. கார்த்திகை ஈரம்…” from புயல்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை