சந்தனப் பேழை

இறுவெட்டு: சந்தனப் பேழை – மாவீரர் பாடல்களின் தொகுப்பு

மீள் வெளியீடு: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், சுவிஸ் கிளை.

 • மேகம் வந்து...
  5:47
  7 4

  “01. மேகம் வந்து…” from சந்தனப் பேழை.

 • விழியூறி நதியாகி...
  5:58
  6 5

  “02. விழியூறி நதியாகி…” from சந்தனப் பேழை.

 • கல்லறைக்குள்ளிருந்து...
  4:52
  7 5

  “03. கல்லறைக்குள்ளிருந்து…” from சந்தனப் பேழை.

 • கண்மூடித் தூங்கும்...
  7:16
  4 6

  “04. கண்மூடித் தூங்கும்…” from சந்தனப் பேழை.

 • வெண்ணிலவே வா...
  6:05
  4 4

  “05. வெண்ணிலவே வா…” from சந்தனப் பேழை.

 • கல்லறையில் விளக்கேற்றி...
  7:26
  7 6

  “06. கல்லறையில் விளக்கேற்றி…” from சந்தனப் பேழை.

 • மானம் ஒன்றே...
  5:35
  5 6

  “07. மானம் ஒன்றே…” from சந்தனப் பேழை.

 • களம் காண விரைகின்ற...
  6:54
  2 5

  “08. களம் காண விரைகின்ற…” from சந்தனப் பேழை.

 • மாவீரர் யாரோ என்றால்...
  5:24
  5 5

  “09. மாவீரர் யாரோ என்றால்…” from சந்தனப் பேழை.

 • ஓ வீரனே எங்கள்...
  6:04
  3 5

  “10. ஓ வீரனே எங்கள்…” from சந்தனப் பேழை.

 • மாவீரர் பூகழ் பாடுவோம்...
  5:03
  3 6

  “11. மாவீரர் பூகழ் பாடுவோம்…” from சந்தனப் பேழை.

 • மாவீரர் சுமந்த கனவு...
  5:25
  3 10

  “12. மாவீரர் சுமந்த கனவு…” from சந்தனப் பேழை.

 • விண் மீதிலே ஒளிர்...
  4:37
  3 6

  “13. விண் மீதிலே ஒளிர்…” from சந்தனப் பேழை.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

புதிய காற்று