சத்திய வேள்வி

இசைப்பேழை: சத்திய வேள்வி

 • மீண்டும் ஒரு...
  5:27
  2 5

  “01. மீண்டும் ஒரு…” from சத்திய வேள்வி.

 • ஊர் கோலம்...
  6:39
  0 3

  “02. ஊர் கோலம்…” from சத்திய வேள்வி.

 • கரிய புலிகள் எரியும்..
  4:17
  1 3

  “03. கரிய புலிகள் எரியும்..” from சத்திய வேள்வி.

 • ஈழம் என்ற வீரத்...
  6:31
  1 2

  “04. ஈழம் என்ற வீரத்…” from சத்திய வேள்வி.

 • நாம் சிந்திய குருதி...
  4:51
  2 4

  “05. நாம் சிந்திய குருதி…” from சத்திய வேள்வி.

 • அலையே நீயும்...
  4:29
  0 2

  “06. அலையே நீயும்…” from சத்திய வேள்வி.

 • தமிழன்னை துயர்...
  6:12
  0 2

  “07. தமிழன்னை துயர்…” from சத்திய வேள்வி.

 • தாயே நீயும்...
  5:09
  1 2

  “08. தாயே நீயும்…” from சத்திய வேள்வி.

 • ஈழத் தமிழா...
  6:23
  0 2

  “09. ஈழத் தமிழா…” from சத்திய வேள்வி.

 • மாங்கிளியும்...
  4:56
  1 2

  “10. மாங்கிளியும்…” from சத்திய வேள்வி.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்