சத்தியம் சாகாது

இசைப்பேழை: சத்தியம் சாகாது

வெளியீடு: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், யேர்மானிக் கிளை.

 • என் தாயே……
  5:45
  2 3

  “01 – என் தாயே……” from சத்தியம் சாகாது.

 • செம்பனி பூவே…..
  6:45
  0 3

  “02 – செம்பனி பூவே…..” from சத்தியம் சாகாது.

 • போர் இல்லா…..
  5:07
  0 3

  “03 – போர் இல்லா…..” from சத்தியம் சாகாது.

 • பூக்காத பூ……
  6:24
  0 3

  “04 – பூக்காத பூ……” from சத்தியம் சாகாது.

 • தீர்வு சொல்லடி…..
  5:37
  2 3

  “05 – தீர்வு சொல்லடி…..” from சத்தியம் சாகாது.

 • அழகிய பூவே…..
  6:35
  0 3

  “06 – அழகிய பூவே…..” from சத்தியம் சாகாது.

 • பார் எங்கள்…..
  5:07
  0 3

  “07 – பார் எங்கள்…..” from சத்தியம் சாகாது.

 • நாளை நான்….
  6:45
  0 3

  “08 – நாளை நான்….” from சத்தியம் சாகாது.

 • அடடா தமிழா…..
  5:15
  3 3

  “09 – அடடா தமிழா…..” from சத்தியம் சாகாது.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

பூநகரி நாயகன்